Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie

dodano: 2009.02.02W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2009 roku senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w odbywającym się w Krakowie 3. posiedzeniu II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości oraz w spotkaniach towarzyszących temu wydarzeniu. W piątek 30 stycznia senator Cichoń wziął udział w dyskusjach panelowych na tematy problemu bezrobocia oraz roli kobiet w życiu publicznym. Sam Kongres rozpoczął się od spraw formalnych oraz wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Główną częścią obrad była debata programowa dotycząca następujących tematów: polityki rozwoju, edukacji i kultury, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, sprawnego państwa, wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywateli, odpowiedzialności państwa za zdrowie Polaków oraz polityki prorodzinnej.
Równolegle toczyły się także dyskusje panelowe, których tematem były: polityka mieszkaniowa, Unia Europejska po 2013 roku postulaty przed polską prezydencją, bezpieczeństwo energetyczne Polski, samorząd terytorialny w służbie Rzeczpospolitej, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Polski, Państwo organizacja pozarządowa obywatel, gospodarka morska, nauka i szkolnictwo wyższe, reforma emerytalna oraz przyszłość młodego pokolenia Polaków.

W niedzielę rano członkowie Kongresu uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej, którą odprawił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

W homilii Metropolita Krakowski nawiązał do nazwy partii: te oryginalne, biblijne słowa prawo i sprawiedliwość powinniśmy wymawiać z najwyższym szacunkiem i odpowiedzialnością. A jeżeli przyjmujemy je jako program działania, powinniśmy pamiętać, że mają swoje źródło w naszym Stwórcy i Panu, i że w sposób szczególny zobowiązują tych, którzy do nich nawiązują w działalności publicznej, troszcząc się o dobro wspólne. Skoro opowiedzieliśmy się za programem, który stoi na straży prawa i sprawiedliwości, trzeba osobistym świadectwem życia ukazywać jego piękno i moc.

Kardynał Dziwisz podkreślał także wartość rodziny i potrzebę ogromnej troski o nią.

Wieczorem senator wziął udział w dyskusji panelowej na temat polskości, która odbyła się w Muzeum Historycznym z udziałem prof. Ryszarda Legutki i znanego pisarza Marka Nowakowskiego. W debacie wziął udział także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie zgromadziło środowisko przedstawicieli świata kultury i nauki Krakowa.

Prezentujemy fotografie z Kongresu.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl