Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Kongres Prawników 2009

dodano: 2009.02.09

W dniach 6 - 8 lutego 2009 roku senator Zbigniew Cichoń uczestniczył  w Zakopanem wraz z małżonką w Kongresie Prawników 2009 połączonym z XXVI Mistrzostwami Adwokatów w Narciarstwie.
W godzinach popołudniowych uczestnicy Kongresu, w tym także aplikanci adwokaccy z całej Polski, mieli okazję wysłuchać wykładów nt. Przesłanki bezprawności zachowania narciarza na stoku jako podstawa odpowiedzialności cywilnej na przykładzie prawa austriackiego, włoskiego i polskiego, na temat projektu ustawy Prawo szlaku regulującej korzystanie z cudzych nieruchomości dla celów sportowych i turystycznych, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, a także zapoznać się z przepisami FIS pod tytułem Obowiązek posiadania kasku na trasie narciarskiej.

W sprawie dotyczącej wprowadzenia prawa korzystania z cudzej nieruchomości jako turystycznego szlaku zwłaszcza w okresie zimy, gdy jest ona poryta śniegiem senator Cichoń przedstawił współczesne koncepcje ochrony i ograniczenia prawa własności istniejące na świecie. Podkreślił, iż już od dawna prawo własności nie jest traktowane jak święte i nienaruszalne - jak to określała Powszechna Deklaracja Praw Obywatela w okresie rewolucji francuskiej, czy też Kodeks Napoleoński. Przyjmuje się obecnie, iż prawo to może być ograniczone dla celów użyteczności publicznej i to nie zawsze ze stuprocentowym odszkodowaniem. Wskazał na przykład na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie James przeciwko Wielkiej Brytanii dotyczącej przymusowej sprzedaży nieruchomości przez właścicieli lokatorom za cenę bynajmniej nie wolnorynkową. Trybunał uznał taką ingerencję państwa w prawo własności za dopuszczalną w imię celu użyteczności publicznej, jaką było zapewnienie własności lokali skromnie sytuowanym długoletnim najemcom.

W Kongresie uczestniczyli między innymi senatorowie Stanisław Zając i Piotr Andrzejewski, posłanka Iwona Arent oraz poseł Arkadiusz Mularczyk, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej na czele z panią dziekan mec. Joanną Agacką-Indecką, wielu dziekanów okręgowych izb adwokackich, między innymi dziekan ORA w Krakowie mec. Marek Stoczewski, oraz wielu adwokatów z całej Polski wraz z adw. Januszem Długopolskim, który był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

W sobotę wieczorem senator Z. Cichoń wziął udział w uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcom Mistrzostw w Narciarstwie.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl