Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Konferencja "Metoda In vitro i biogenetyka – aspekty medyczne i moralne"

dodano: 2009.02.12


W środę 12 lutego 2009 roku senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w odbywającej się w Sejmie RP konferencji dotyczącej medycznych i moralnych aspektów stosowania metody in vitro oraz biogenetyki, którą zorganizowali posłowie PiS: Anna Sobecka, Gabriela Masłowska i Bogusław Kowalski.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele zarówno środowisk medycznych, jak też etycy, psychologowie i przedstawiciele ruchów obrony życia. Prof. Bogdan Chazan, dyrektor warszawskiego Szpitala im. św. Rodziny, wygłosił wykład na temat profilaktyki i leczenia niepłodności, a dr Maria Jakimiuk przedstawiła psychologiczne konsekwencje poczęcia człowieka metodą in vitro. Podczas konferencji został również poruszony problem etyczny, jakim jest pragnienie posiadania dziecka – referat na ten temat wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Innym jeszcze tematem było przedstawienie metody in vitro w świetle dokumentów Parlamentu Europejskiego, o którym mówiła europoseł Urszula Krupa. Z kolei ze stanowiskiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Człowieka zapoznała słuchaczy Katarzyna Urban mówiąc o regulacjach prawnych dotyczących metody in vitro.

Senator Z. Cichoń zabierając głos podczas konferencji stwierdził, że metoda in vitro ze względu na sposób poczęcia dziecka jest sprzeczna z godnością człowieka a ponadto ze względu na los nadliczbowych poczętych dzieci (zarodków) nie szanuje życia człowieka. W metodzie tej człowiek (zarodek) jest traktowany przedmiotowo jako środek do posiadania upragnionego dziecka. Wskazał, iż z tej przyczyny Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich wraziła stanowczy sprzeciw wobec prób legalizacji jej i wystosowała list do marszałków Senatu i Sejmu oraz Premiera Rządu z apelem o prawne zakazanie metody in vitro i wspieranie naprotechnologii jako nowoczesnej gałęzi medycyny pozwalającej usuwać przyczyny niepłodności. Wskazał także na istotną rolę uświadamiania społeczeństwu, iż metoda in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności lecz metodą uzyskania potomstwa kosztem pozbawienia życia innych dzieci poczętych jako nadliczbowe a następnie zamrożonych i w ostateczności niszczonych. Wskazał, iż zmiana świadomości społeczeństwa może przynieść dobre rezultaty podobnie jak było przy edukacji społeczeństwa, iż aborcja nie jest bliżej nieokreślonym zabiegiem medycznym, lecz w istocie pozbawieniem życia, jakim jest poczęte dziecko.

Patronat medialny nad konferencją objęły Radio Maryja, Telewizja Trwam i „Nasz Dziennik”.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl