Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele

dodano: 2009.03.17

Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w seminarium „Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele”, które odbyło się 12 marca w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich.
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad stereotypami, problemami i zadaniami, z jakimi spotykają się kościelne instytucje i stowarzyszenia należące do tzw. trzeciego sektora. W dyskusji panelowej brali udział: Tomasz Schimanek reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Wacław Czakon z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Henryk Wujec z Fundacji dla Polski, Maria Rogaczewska reprezentująca Uniwersytet Warszawski oraz ks. Andrzej Augustiański CM, założyciel krakowskiego stowarzyszenia „U Siemachy”.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali o trudnej, gdyż obarczonej wieloma negatywnymi stereotypami, współpracy organizacji pozarządowych i zaangażowanych społecznie przedstawicieli duchowieństwa. Podkreślano historyczny wymiar tego seminarium, gdyż tylko w toku dyskusji możliwe jest obalenie istniejących po obu stronach stereotypów. Mimo tych barier we współpracy, i pozarządowe organizacje, i kościelne instytucje społeczne wyznają te same wartości i zasady, tj. uczciwość, kierowanie się dobrem wspólnym, solidaryzm społeczny i stawianie na aktywność w działaniu. Dyskusję podsumowali prof. Piotr Gliński z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, gospodarz spotkania. Seminarium zorganizowały Instytut Spraw Publicznych oraz Laboratorium WIĘZI – Instytut Analiz Społecznych i Dialogu.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl