Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Sucha Beskidzka: uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych

dodano: 2009.03.23Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych, powstałych w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”, które miało miejsce 20 marca 2009 r. w Suchej Beskidzkiej.
Pogoda nie dopisała, gdyż uroczystościom towarzyszyły obfite opady śniegu z deszczem, ale zaproszonym gościom oraz młodzieży szkolnej dopisywał wiosenny nastrój, jak przystało na przeddzień kalendarzowej wiosny. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, który powitał przybyłych gości, a także przybliżył zebranym historię budowy Orlika w Suchej Beskidzkiej. Burmistrz podziękował także wszystkim zaangażowanym w budowę tego kompleksu sportowego. Głównym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi z udziałem: Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta, Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogusława Ćwiękały, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, senatorów RP Janusza Sepioła, Stanisława Bisztygi, Zbigniewa Cichonia i Radnych Sejmiku, po czym ks. Prałat Stanisław Bogacz poświęcił obiekt.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Senator Zbigniew Cichoń pogratulował otwarcia obiektu, a także podkreślił znaczenie dobrego zdrowia jako podstawy dla rozwoju duchowego człowieka. Życzył również zebranej młodzieży szkolnej, aby ten nowo otwarty obiekt stał się nowym początkiem dla jej rozwoju tak fizycznego, jak i duchowego. Senator Zbigniew Cichoń zakończył swoje wystąpienie żartując, że zmuszony jest ograniczyć swoje wystąpienie, gdyż jako adwokat zwraca szczególną uwagę na ochronę praw człowieka, a ich pogwałceniem byłoby dłuższe zmuszanie uczestników uroczystości do stania na deszczu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i wystąpieniach przyszedł moment inauguracji sportowego życia obiektu. Jako pierwsi na płycie boiska stanęli samorządowcy i senatorowie, a pierwszym symbolicznym podaniem piłki przez Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta do Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, na „Orliku” zainaugurowany został pierwszy mecz piłki nożnej, który rozegrali uczniowie suskich szkół podstawowych oraz koszykowej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl