Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

dodano: 2009.05.04Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w obchodach 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 10:00 w Katedrze na Wawelu, którą celebrował ks. bp Tadeusz Pieronek. Poruszające kazanie wygłosił ks. prof. Jacek Urban. Przypomniał w nim, że od początku dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja był zarazem świętem kościelnym, gdyż jednocześnie obchodzono rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, mocą których monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski. Dlatego też, jak mówił ks. prof. w kazaniu, tego dnia należy się zastanowić, czy byliśmy wierni ślubom i Konstytucji i najpierw modlić się o miłosierdzie Boże ze względu na takie grzechy jak małostkowość, nieumiejętność prowadzenia rozmów i rozwiązywania sporów. Modlimy się też o pomyślność dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej za przyczyną Królowej Polski i św. Stanisława wymieniał ks. profesor.
Po Mszy Św. nastąpiło złożenie wspólnego wieńca od Społeczności Krakowa i Małopolski pod Krzyżem Katyńskim na Placu św. Idziego. Następnie uformował się pochód patriotyczny, który Drogą Królewską skierował się z Wawelu na Plac Matejki. Na jego czele znalazły się formacje kawaleryjskie: Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego, Szwadron Niepołomice w barwach 8. Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego i Małopolska Kawaleria w barwach 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich. W pochodzie wzięło udział ponad 2 tysiące osób. Pochód zamykali zwolennicy PiS zgromadzeni licznie pod wspólnym transparentem, wzywający publiczność do udziału w marszu okrzykami "Chodźcie z nami, dziś nie biją". Członkowie i sympatycy PiS śpiewali pieśni patriotyczne, co spotykało się z owacjami ze strony publiczności. Liczni przedstawiciele publiczności dołączali do sympatyków PiS na trasie całego pochodu.

Na Placu Matejki, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się główne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadzeni wysłuchali przemówień prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, wojewody małopolskiego Jerzego Millera oraz członka zarządu województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka. Senator Zbigniew Cichoń, wspólnie z innymi parlamentarzystami PiS: Zbigniewem Wassermannem, Zbigniewem Ziobrą oraz Stanisławem Terleckim złożył okolicznościową wiązankę na Grobie Nieznanego Żołnierza. Kwiaty składały także delegacje władz województwa, samorządowców, kompanie reprezentacyjne wojska, Policji, Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego i kombatanci.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 r. jako Ustawa Rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Celem jej było zlikwidowanie wad ustrojowych państwa, w tym zgubnej złotej wolności . Likwidowała liberum veto, wprowadzała równouprawnienie szlachty i mieszczaństwa, a chłopów brała pod opiekę państwa. Była drugą konstytucją na świecie po amerykańskiej. Niestety jej postanowienia upadły na skutek konfederacji targowickiej i rozbiorów Polski.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl