Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Uroczystości i procesja Św. Stanisława

dodano: 2009.05.11Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w tradycyjnej, corocznej uroczystej procesji na Skałkę odbywającej się w pierwszą niedzielę po uroczystości Św. Stanisława ze Szczepanowa (8 maja).
Procesja wyruszyła z Wawelu z relikwiami Św. Stanisława o godzinie 9:00. Licznie obecni byli hierarchowie Kościoła, w tym Prymas Polski kardynał Józef Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk, kardynał Stanisław Dziwisz, kardynał Franciszek Macharski, kardynał Henryk Gulbinowicz, kardynał Marian Jaworski oraz arcybiskup warszawski Kazimierz Nycz. Obecni byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Rząd reprezentował Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich. W procesji do klasztoru ojców paulinów na Skałce szły także rzesze wiernych, w tym przedstawiciele ruchów kościelnych (także poczet sztandarowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich), zgromadzenia zakonne z relikwiami innych świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej (m.in. Św. Brata Alberta, Św. Faustyny, Św. Rafała Kalinowskiego, Św. Jacka), bractwa i stowarzyszenia, rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, harcerze, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Mszę Świętą odprawioną przy ołtarzu trzech tysiącleci w klasztorze ojców paulinów na Skałce odprawił arcybiskup Józef Kowalczyk. Poruszającą homilię wygłosił ks. biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Powiedział on, że w Polsce trzeba bronić prawa sumienia zwłaszcza dzisiaj, gdy pod hasłem tolerancji w życiu publicznym i środkach masowego przekazu szerzy się coraz większa nietolerancja. Ośmiesza się i wyszydza w Polsce to, co dla ludzi wierzących stanowi największą wartość, zamyka się przed nimi niektóre urzędy i stanowiska. W niektórych krajach Europy zakazuje się noszenia oznak naszej wiary, a z miejsc publicznych usuwa się krzyż Chrystusowy, systematycznie i planowo prowadzi się walkę medialną z osobami duchownymi mówił. Zaznaczył, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, zwłaszcza w czasie pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, gdy piętrzą się problemy polityczne i społeczne, załamuje się gospodarka i powiększa się bezrobocie. W tej sytuacji naglącą sprawą dla świata, jednoczącej się Europy i Polski staje się właśnie sprawa ładu moralnego podkreślił biskup dodając, że bez wartości duchowych nie można zbudować bezpiecznej przyszłości . Stwierdził też, że ład moralny i społeczny winien być oparty nie tylko na kanwie wolności, ale także sprawiedliwości i miłości. Kościół nie może milczeć widząc, że kosztami transformacji ustrojowej obciąża się wciąż najsłabszą część społeczeństwa zaznaczył bp Rakoczy i stwierdził, że nie może być tak, że jedni wciąż się bogacą i czerpią korzyści z przemian, podczas gdy inni żyją w niedostatku, a nawet przymierają głodem. Biskup Rakoczy odniósł się też do kwestii ochrony życia ludzkiego, które jest fundamentem zdrowej demokracji, mówiąc że w obecnych czasach życie ludzkie potaniało . W codziennym szumie informacyjnym giną informacje o zabójstwach niewinnych ludzi, dokonywanych w ukryciu, pod osłoną prawa, o eutanazji i aborcji, w wyniku tzw. sztucznej prokreacji podkreślił bp Rakoczy.

Po Mszy Św. procesja udała się z powrotem na Wawel. W uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Św. Stanisław ze Szczepanowa był w XI wieku biskupem krakowskim. Na skutek konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym, którego niemoralnemu postępowaniu się sprzeciwiał, został przez niego zamordowany podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Ciało biskupa zostało poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po śmierci. 8 września 1253 roku papież Innocenty IV dokonał uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu. W Polsce ogłoszono to podczas ogólnonarodowej uroczystości w Krakowie 8 maja 1254 roku. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. papież Klemens VIII rozszerzył liturgiczną uroczystość św. Stanisława na cały Kościół.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl