Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Beatrice Mtetewa z Zimbabwe laureatką tegorocznej Nagrody im. Ludovica Trarieux

dodano: 2009.05.17W dniu 15 maja senator Zbigniew Cichoń przebywał w Paryżu, gdzie wziął udział w obradach jury przyznającego doroczną nagrodę im. Ludovica Trarieux. Nagroda ta przyznawana jest od roku 1985 z inicjatywy ówczesnego dziekana Rady Adwokackiej w Bordeaux, znanego adwokata Bertranda Favreaux. Decyzją jury, nagrodę im. Ludovica Trarieux za 2009 rok otrzymała adwokat Beatrice Mtetewa z Zimbabwe. Była ona obrończynią w wielu procesach politycznych, jakie reżim prezydenta Roberta Mugabe wytacza swoim przeciwnikom. Sama także była ofiarą pobić i nadużyć ze strony policji Zimbabwe. Najbardziej jednak wsławiła się obroną dziennikarzy z niezależnych mediów niewygodnych dla reżimu, za co też otrzymała jedną z Nagród Wolności Prasy 2005 przyznawanych przez nowojorski Komitet Ochrony Dziennikarzy.
Inicjatywa przyznawania tej nagrody wyszła z Izby Adwokackiej w Bordeaux, ale obecnie w wyborze laureatów biorą udział także inne adwokatury europejskie, a także Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka. Przyznawana co roku nagroda w wysokości 5000 euro nosi imię francuskiego adwokata z Bordeaux Ludovica Trarieux (1840 - 1904), dziekana tamtejszej Rady Adwokackiej w latach 1877 - 1878, słynnego obrońcy w procesie Alfreda Dreyfusa, senatora i późniejszego ministra sprawiedliwości Francji, a także twórcy w roku 1898 Ligi Francuskiej dla obrony praw człowieka i obywatela.

Nagroda ta decyzją jury, w skład którego wchodzą wybitni adwokaci europejscy, jest przyznawana adwokatowi najbardziej zasłużonemu w dziedzinie obrony praw człowieka. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1985 Nelson Mandela. Natomiast w zeszłym roku nagrodę otrzymał U Aye Myint, birmański obrońca praw człowieka, wstawiający się szczególnie za niesprawiedliwie traktowanymi rolnikami i robotnikami, wielokrotnie oskarżany przez władze o antypaństwową działalność, za którą skazano go na karę śmierci i dopiero pod presją światowej opinii publicznej wstrzymano wykonanie wyroku.

Nagroda stanowi uhonorowanie adwokata, którego determinacja w obronie praw człowieka prowadzi do największych poświęceń, włącznie z narażeniem na utratę własnej wolności i życia, jak to było w przypadku adwokata Stanisława Markelowa zabitego w niejasnych okolicznościach 19 stycznia 2009 roku w Moskwie. Nagroda ta stanowi hołd europejskich adwokatów wobec kolegów, którzy swą postawą wnoszą wybitny wkład w obronę praw człowieka. Dzięki odwadze i niezależności w działaniu dają najlepsze świadectwo powołania adwokackiego. - jak powiedział senator Zbigniew Cichoń, juror konkursu, przed odlotem do Paryża. Warto podkreślić, że senator Cichoń należy do bardzo wąskiego, bo liczącego 21 osób, grona jurorów od kilku lat, a ponadto jest w tym gronie jedynym jurorem z Polski.

  • PRESS RELEASE - LUDOVIC TRARIEUX 2009 - PDF
  • COMMUNIQUE - PRIX LUDOVIC TRARIEUX 2009 - PDF


Poniżej prezentujemy zdjęcia z pobytu senatora Zbigniewa Cichonia w Paryżu i obrad jury.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl