Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wygrana przez senatora Zbigniewa Cichonia sprawa o mienie zabużańskie była wczoraj przedmiotem obrad konferencji naukowej

dodano: 2009.05.13Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w konferencji poświęconej procedurze wyroków pilotażowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pracy Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka, która odbyła się w dniach 14-15 maja 2009 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie i została zorganizowana przez Jakuba Wołąsiewicza przedstawiciela Polski w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W konferencji wziął udział także kanclerz Trybunału Praw Człowieka John Darcy oraz wielu zaproszonych gości.
Organizatorami konferencji byli: Biuro ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie oraz Human Rights and Social Justice Research Institute London Metropolitan University.

Na konferencji tej omawiano procedurę orzeczeń pilotażowych ETPCz, możliwe jej usprawnienia, a także wpływ, jaki orzeczenia pilotażowe wywierają na systemy prawne poszczególnych państw stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyroki te przesądzają wprawdzie o jednostronnych sprawach, ale będących przejawem systemowych braków ustawodawstwa lub praktyki poszczególnych państw, dotyczących często tysięcy ludzi, tak jak to było w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Wykłady koncentrowały się w dużej części wokół sprawy Broniowski przeciwko Polsce dotyczącej problemu mienia zabużańskiego, którą senator Cichoń wygrał przed Trybunałem w Strasburgu i w której wyrok dotyczył pośrednio 80 tysięcy Zabużan. Osoby te znajdowały się bowiem w bardzo podobnej sytuacji jak skarżący Broniowski. Wygrana przez senatora Zbigniewa Cichonia sprawa o mienie zabużańskie była wczoraj przedmiotem obrad konferencji naukowej.

W konferencji brali także udział agenci rządów krajów członkowskich Konwencji, urzędnicy Rady Europy, sędziowie Trybunału oraz przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych. Zbigniew Cichoń został podczas konferencji przywitany jako adwokat prowadzący historyczną już dziś sprawę Broniowskiego i jako senator RP.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl