Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

dodano: 2009.05.25Senator Zbigniew Cichoń jest inicjatorem zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji umożliwiającej odpisanie od dochodu jako kosztów uzyskania przychodu kosztów poniesionych ze względu na zatrudnienie małżonka, inaczej niż jest w chwili obecnej. Obecna regulacja - jak piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy  - dyskryminuje rodzinę i stanowi zaporę dla powstawania firm rodzinnych, tak popularnych w Europie.
Senator Zbigniew Cichoń jest reprezentantem grupy senatorów-wnioskodawców w dalszych pracach nad projektem zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej przedstawiamy pełne uzasadnienie wniosku:

Brak racjonalnych podstaw do wykluczenia z kosztów uzyskania przychodu ponoszonych kosztów związanych z zatrudnieniem małżonka. Obecna regulacja dyskryminuje rodzinę i stanowi zaporę dla powstawania firm rodzinnych tak popularnych w Europie. Firmy te mają największą wydajność i są najmniej podatne na kryzysy ekonomiczne. Faktycznie i tak z reguły żona pracuje w firmie męża tyle, że gratis, bo zawarcie z nią umowy o pracę nie ma sensu, skoro kosztów wynagrodzenia nie można zaliczyć do wydatków, które pomniejszają dochód. W istocie stanowi to jeszcze dyskryminacje kobiet. Reasumując, proponowana zmiana zlikwiduje wspomniane wyżej dyskryminacje, spowoduje zmniejszenie bezrobocia, a zarazem zagwarantuje własne środki utrzymania małżonkowi i w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe. W dobie obecnego kryzysu może być cząstkowym remedium, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego.


Pod wnioskiem podpisali się senatorowe:

(-) Grzegorz Banaś
(-) Maciej Klima
(-) Ryszard Bender
(-) Stanisław Kogut
(-) Zbigniew Cichoń
(-) Norbert Krajczy
(-) Lucjan Cichosz
(-) Adam Massalski
(-) Władysław Dajczak
(-) Czesław Ryszka
(-) Wiesław Dobkowski
(-) Sławomir Sadowski
(-) Janina Fetlińska
(-) Tadeusz Skorupa
(-) Stanisław Gogacz
(-) Grzegorz Wojciechowski
(-) Henryk Górski
(-) Stanisław Zając
(-) Piotr KaletapowrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl