Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Uroczyste obchody dnia Św. Ivo - patrona prawników

dodano: 2009.05.22Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Św. Ivo, patrona prawników, które odbywały się 22 maja 2009 r. Uroczystości rozpoczęły się od procesji prawników w togach do Kolegiaty Św. Anny w Krakowie, gdzie o godz. 18:00 Mszę św. odprawił Ks. Bp Tadeusz Pieronek.
Po Mszy św., o godz. 19:30 rozpoczęła się debata na temat: „Quo vadis, wymiarze sprawiedliwości?”, w której udział brali m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Jacek Czaja, były Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, a także Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Michałowski.

W toku debaty głos zabrał także senator Zbigniew Cichoń. W swoim wystąpieniu porównał obecną sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości do sytuacji panującej w służbie zdrowia. Podobnie jak liczba lekarzy nie przekłada się na jakość świadczonych usług, tak i liczba sędziów, stosunkowo wysoka w proporcji do liczby mieszkańców (na tle innych krajów Europy), nie sprawia, że sądownictwo funkcjonuje sprawnie, a wręcz można mieć zastrzeżenia do jego funkcjonowania. Zdaniem senatora Cichonia, remedium na taką sytuację trzeba szukać w samych prawnikach. Zbyt wiele czynności ma charakter tylko pozorowany, a nieraz absurdalne procedury i kurczowe trzymanie się litery prawa przez sędziów nie usprawnia sytuacji. Zbyt wiele jest jałowej pisaniny – dziś nierzadko spotkać się można z uzasadnieniami wyroków na 30 i więcej stron, podczas gdy dawniej uzasadnienie mieściło się na 3 stronach. Nie lepiej postępują adwokaci, tworząc takich rozmiarów pisma procesowe. Należy to uważać za brak szacunku dla innych stron procesowych.

Rozwlekłe regulacje kosztów sądowych mogą czasem powodować ograniczenie dostępu do sądu, jak np. panująca jeszcze obecnie regulacja powodująca odrzucenie pisma procesowego bez wzywania do uzupełnienia jego braków w razie choćby minimalnej pomyłki co do wysokości wnoszonej opłaty sądowej. Na szczęście regulacja ta niebawem ulegnie zmianie, gdyż zgłoszona przez senatora Cichonia poprawka do Kodeksu postępowania cywilnego została uwzględniona przez Senat, a następnie przez Sejm. Przy tej okazji wskazał, iż Sejm, podobnie jak w wielu innych analogicznych sytuacjach, np. w przypadku ustaw dotyczących zawodów prawniczych, nie zamierzał tej poprawki uwzględniać. Wskazuje to na częsty brak zrozumienia ze strony Sejmu dla działalności Senatu i podejmowanie decyzji bez dogłębnego namysłu.

Senator Cichoń skrytykował też władzę ustawodawczą za zbyt dużą ilość produkowanej legislacji, która wcale się nie przekłada w jakość. Np. sama ustawa Prawo o ruchu drogowym w czasie sprawowania mandatu senatorskiego przez senatora Cichonia była nowelizowana kilkanaście razy, a to tylko 1,5 roku.

Wystąpienie senatora Cichonia spotkało się z uznaniem i brawami innych zgromadzonych prawników.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl