Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

"Fundamentalizm i postnowoczesność wobec prawdy" - zaproszenie na konferencję

dodano: 2009.05.29

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe «Fides et Ratio» zaprasza do udziału w konferencji naukowej Fundamentalizm i postnowoczesność wobec prawdy, która odbędie się 1 czerwca 2009 od godz. 10.30 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Senator Zbigniew Cichoń zabierze głos w drugiej części konferencji.
* Czy postawy życiowe współczesnego człowieka dadzą się zamknąć w przestrzeni rozpiętej między fundamentalizmem a postmodernizmem?
* Czy fundamentalista i postmodernista poszukują prawdy, czy raczej od niej uciekają? Dlaczego?
* Jak zachowuje się człowiek na wolnym targu idei? Co myślą na temat relacji „fundamentalizm – postmodernizm – prawda” przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, podstawowych i stosowanych, i jak reagują wzajemnie na swoje stanowiska?


Konferencję współorganizują:

Wydział I Polskiej Akademii Umiejętności
Urząd Miasta Krakowa

Organizatorzy przewidują dwie sesje: przedpołudniową (10.30 – 13.00) i popołudniową (15.30 – 18.00), które wypełnią dyskusje panelowe poświęcone odpowiednio sferom idei i praxis. Uczestnicy paneli przedstawią 10-minutowe wystąpienia, po czym wezmą udział w dyskusji, do której zapraszamy wszystkich uczestników.

Program konferencji:

10:30
Referat wprowadzający: o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv

Sfera idei

prof. dr hab. Teresa Grabińska (filozof przyrody, UP)
prof. dr hab. Zbigniew Mirek (botanik, PAN)
prof. dr hab. Jan Prokop (historyk literatury i idei, PAU)
prof. dr hab. Beata Szymańska (filozof Wschodu, UJ)
prof. dr hab. Karol Tarnowski (filozof, PAT)
dr Wojciech Zając (fizyk, IFJ PAN) – moderator dyskusji
dr Terézia Žigová (teolog, informatyk, Košice, Słowacja)

13:30
Przerwa

15:30

Sfera praxis

ks. Andrzej Augustyński CM (teolog i pedagog)
mec. Zbigniew Cichoń, (senator RP, prawnik)
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (psycholog społeczny, UP) – moderator dyskusji
prof. dr hab. Piotr Oleś (psycholog, psychoterapeuta KUL)
dr Ewa Ryn (suicydolog, CMUJ)
prof. dr hab. Aleksander Surdej (ekonomista i socjolog, UEK)

19:00
Kolacja (poza oficjalnym programem)

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.
dr hab. Jerzy Brzozowski prof. UJ
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
prof. dr hab. Jan Prokop

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Halina Grzmil-Tylutki prof.UJ
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
dr Wojciech Zając

Zgłoszenia:
pocztą elektroniczną na adres:
fidesetratio2009@gmail.com

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela:
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, tel.: 603 750 783
e-mail: fidesetratio2009@gmail.com


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl