Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Dyskusja o działalności rzecznika praw obywatelskich

dodano: 2008.01.07

20 grudnia 2007 podczas trzeciego posiedzenia Senatu VII kadencji, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski przedstawił informację o działalności rzecznika praw obywatelskich wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w Polsce za rok 2006. W dyskusji wziął udział senator Zbigniew Cichoń.
Senator zwrócił uwagę na ilość skarg kierowanych przez polskich obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na przewlekłość stosowania przez polskie władze aresztu tymczasowego. – Nasi obywatele wygrywają sprawy, a Państwo płaci im odszkodowania – zauważył Zbigniew Cichoń. Według niego, główną przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim złe polskie prawo, które daje zbyt szerokie możliwości stosowania tego środka.

Zbigniew Cichoń zwrócił uwagę na niewielką liczbę skarg, jakie RPO wystosował do Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich nie było bulwersującej kwestii rozporządzenia ministra sprawiedliwości o gęstości zaludnienia w celach (przewidziano w nim, że na osobę w celi może przypadać nawet mniej niż 3 m2).

Zbigniew Cichoń – praktyk, wykonywujący od lat zawód adwokata – zwrócił także uwagę m. in. na trudność obywateli w dostępie do sądów, brak równowagi między uprawnieniami państwa i jego instytucji a prawami jednostki. Wytknął także absurdy w polskim prawie. – Zlikwidowano znaki opłaty sądowej i wprowadzono wymóg płacenia poprzez przelew bankowy. Opłata wynosi 17 złotych, natomiast przelew bankowy bodajże 28 zł.

- Tak, że jest przed nami moc rzeczy do zrobienia. Ja tylko chciałem wskazać na kilka przyczynków.


Zachęcamy do zapoznania się z całą dyskusją - PRZECZYTAJ


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl