Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Spotkanie w Klasztorze Bernardynów – 20. rocznica upadku komunizmu

dodano: 2009.07.01Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w spotkaniu u krakowskich Bernardynów, które odbyło się z okazji 20. rocznicy upadku komunizmu. Zaproszono uczestników przykościelnych Komitetów Pomocy Więzionym i Internowanym. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 29 czerwca 2009 r. o godz. 14 w auli klasztornej Ojców Bernardynów w Krakowie  i zostało zorganizowane z inicjatywy wojewody Jerzego Millera.
Zaproszono także czwórkę adwokatów, którzy bronili osób skazywanych w procesach politycznych. Na ręce senatora Zbigniewa Cichonia, który reprezentował tę grupę adwokatów, złożone zostały podziękowania za odwagę i udzielenie pomocy więźniom politycznym w tamtym czasie.

Zebrani współpracownicy kościelnego stowarzyszenia pomocy więźniom wspominali trudne czasy komunistyczne i odwagę ludzi zaangażowanych w walkę z komunizmem. Podczas dyskusji obecne były osoby zaangażowane w „ruch Beczkowy”, w pracę w Nowej Hucie, w pomoc finansową i duchową rodzinom represjonowanych i samym więzionym działaczom politycznym. Głos zabrał ks. Wal - ówczesny dyrektor Wydziału Charytatywnego w Kurii, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski oraz ks. kard. Franciszek Macharski.

Wojewoda z powodu powodzi w Małopolsce nie mógł być obecny na tym spotkaniu.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl