Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Krzysztof Kolberger o życiu duchowym

dodano: 2009.07.0228 czerwca 2009 w niedzielę Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w spotkaniu w karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej Communio Crucis Im. Św. Edyty Stein z Krzysztofem Kolbergerem, jednym z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych, doskonale znanym także z małego ekranu.
Aktor obdarzony przenikliwym głosem, często określanym mianem "najpiękniejszego w Polsce" mówił O INNYCH LEPSZYCH REJONACH NASZEGO ŻYCIA.  Opowiadał o swoim przeżywaniu teatru, spotkaniu ze słowem, rolach wielkich i małych, (z nich najważniejsza: publiczne odczytanie testamentu Jana Pawła II), recytacji Tryptyku rzymskiego a także o swoich trzech darowanych życiach.Odpowiadał też na pytanie o misję aktora, reżysera w dzisiejszym świecie, czym dla niego jest twórczość artystyczna. Mówił o roli, jaką w jego życiu odegrała szkoła Teatru Narodowego - role w klasycznych dramatach Mickiewicza, Wyspiańskiego, Słowackiego i na ile te role odegrane u progu kariery aktorskiej przyczyniły się do tego, co potem stało się doświadczeniem nas wszystkich lekcją otwarcia się na drugiego człowieka i wolności etosu Solidarności a potem dramatycznym doświadczeniem stanu wojennego.

Krzysztof Kolberger mówił o swojej fascynacji poezją księdza Jana Twardowskiego. Aktor wspominał jak podczas nagrania do filmu Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego zrealizowanego przez Bogusławę Cichoń i Katarzynę Kotulę w 2002 r. odwołał swe wykłady i czytał wiersze księdza w jego mieszkaniu. Wspominał jak tuż po śmierci Ojca Świętego został zaproszony do Watykanu, aby odczytać Testament Jana Pawła II. Przyznał, że to, co potem się zdarzyło, odbiera jako szczególny dar tego s p o t k a n i a  z Janem Pawłem II i że to w znaczący sposób przewartościowało jego życie. Z wielkim przejęciem podkreślił, że jego osobiste doświadczenie cierpienia sprawiło, że odnalazł sens własnego życia.

Na pytanie o to, jak zatem wchodzi się w te lepsze rejony naszego życia, artysta odpowiedział, że służba kategorii PIĘKNA artystycznego jest dobrą drogą do osiągnięcia PIĘKNA WEWNĘTRZNEGO i upragnionego spokoju ducha, którym sam emanuje na co dzień. Przekonywał, że osiągnięcie wyciszenia wewnętrznego jest możliwe w tak zabieganym życiu, jakie na co dzień wiedziemy współcześnie. Spotkanie prowadziła Bogusława Stanowska-Cichoń.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl