Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

XI Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

dodano: 2009.07.2418 lipca Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w XI Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej.
Jak co roku, Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej zgromadziło w czernieńskim Sanktuarium rzesze pielgrzymów. O godz. 9:00 rozpoczęto animację muzyczną, którą prowadził o. Paweł Porwit wraz z Karmelitańskim Ruchem Ewangelizacyjno Modlitewnym i diakonią muzyczną Mariam z Czernej. Był to również czas wspólnej modlitwy za kapłanów i o powołania do naszego Zakonu.

O godz. 10:00 o. Marian Zawada OCD wygłosił konferencję, w której nawiązał do tematu tegorocznego spotkania: Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie. W obrazowy sposób ukazał Maryję, która daję nadzieję. Pomógł nam spojrzeć na Nową Ewę, która przywraca utracony raj i w znaku Szkaplerza jest drogowskazem do prawdziwego ogrodu życia.

O godz. 11:00 miała miejsce Msza św. pod przewodnictwem J.E. bpa Józefa Guzdka. W homilii Biskup nawiązał do tegorocznego hasła duszpasterskiego: Otoczmy troską życie i zwrócił uwagę na wartość rodziny. Kaznodzieja podkreślił, że jedynie dojrzałe ojcostwo i macierzyństwo może być zalążkiem każdego powołania realizowanego w sposób wierny z oddaniem i ofiarną miłością – w tym również powołania kapłańskiego i zakonnego.

Na zakończenie Eucharystii o. Andrzej Ruszała OCD – Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych złożył serdeczne podziękowania biskupowi Józefowi i zaprosił wszystkich uczestników Spotkania do włączenia się w program przygotowań Jubileuszu 500 – lecia narodzin św. Teresy od Jezusa.

O godz. 14:30 rozpoczęto uroczystą celebrację nałożenia Szkaplerza i Nabożeństwo Eucharystyczne z odnowieniem przyrzeczeń Szkaplerznych. Wspólną modlitwę poprowadził o. Jan Krawczyk OCD – animator Bractw i Wspólnot Szkaplerznych.

(wiadomość i fotografie za stroną: http://karmelczerna.pl)

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl