Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

W trosce o firmy rodzinne

dodano: 2009.07.27

Senator Zbigniew Cichoń, który w 1997 r. zaproponował zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśnia (na łamach „Niedzieli”), dlaczego ten pomysł jest aktualny dzisiaj i na jakim etapie jest obecnie proponowana przez niego ustawa.
Pomysł zgłaszałem w 1997 r., formułując program dla Akcji Wyborczej „Solidarność” w zakresie prorodzinnym. Był on już wtedy wynikiem przemyśleń i dyskusji z licznymi rodzinami, zwłaszcza skupionymi w Stowarzyszeniach Rodzin Katolickich.

Istotą tego pomysłu jest zlikwidowanie dyskryminacji rodzin w ustawie o podatku dochodowym. Problem w tym, że przy zatrudnieniu małżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie ma ona prawa uznać za koszty prowadzonej działalności wynagrodzenia wypłacanego zatrudnionemu małżonkowi, ponadto płaci za tego małżonka składki ubezpieczenia społecznego do ZUS nie od rzeczywiście otrzymanych wynagrodzeń ustalonych umową, lecz od 60% średniej krajowej wynagrodzenia.

Wynika to z faktu, że zatrudniony małżonek traktowany jest jako współprowadzący działalność gospodarczą. Reguły te zmieniają się w przypadku zatrudnienia osoby obcej, której to wynagrodzenie podlega odliczeniu od przychodu prowadzącego działalność gospodarczą, zaś składki na ZUS są pobierane od ustalonego w umowie wynagrodzenia. Dyskryminacja małżonków jest oczywista. Nakłada się ona też najczęściej na dyskryminację kobiet, albowiem z reguły to one pomagają w prowadzeniu firm rodzinnych, nie szczędząc sił i środków. Przy obecnym stanie prawnym czynią to za darmo, albowiem nikt rozsądny, gospodarujący środkami swojej firmy, nie zatrudni małżonka, by ponieść wyższe koszty składek ZUS-owskich z jednej strony i nie mieć przy tym możliwości odliczenia od przychodów jako kosztów wypłacanego wynagrodzenia dla małżonków.

Taka sytuacja jest krzywdząca dla de facto zatrudnionych małżonków, gdyż nie uzyskują oni stażu pracy niezbędnego do nabycia własnych uprawnień emerytalnych lub rentowych.

Sprawa jest aktualna, gdyż w czasie kryzysu gospodarczego wiele osób traci pracę, a mogłyby być zatrudnione przez któregoś z małżonków i w ten sposób kontynuować pracę, powiększając swój staż dla nabycia w przyszłości uprawnień emerytalnych lub renty. Przejście tych osób na krótkotrwały zasiłek obciążający całe społeczeństwo, a następnie ryzyko wykluczenia społecznego znajduje zatem alternatywę w kontynuacji zatrudnienia u małżonka. Trzeba też pamiętać, że firmy rodzinne tak popularne na zachodzie Europy, zwłaszcza we Włoszech, są najmniej podatne na sytuacje kryzysowe i najbardziej zdolne do ich przetrwania.
Ustawa ta na dzień dzisiejszy zaakceptowana jest przez ministra gospodarki, natomiast zanegowana przez ministra finansów. Wobec powyższego komisje senackie skierowały projekt do rządu, aby wypowiedział się w tej kwestii.

Zbigniew Cichoń

Tygodnik Katolicki Niedziela, 29/2009Link do artykułu:
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200929&nr=30


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl