Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wyszliśmy z NZS

dodano: 2009.10.19

Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w konferencji popularnonaukowej "Literatura niezależna w PRL".
15 października 2009 r. w Bibliotece Jagiellońskiej w ramach projektu Rok Kultury Niezależnej otwarta została wystawa "Wyszliśmy z NZS. Działalność kulturalna NZS w latach osiemdziesiątych XX wieku", której towarzyszyła konferencja popularnonaukowa "Literatura niezależna w PRL" . Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Oddział IPN w Krakowie, Stowarzyszenie NZS 1980, Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oraz Portal Netbird.pl.

W konferencji udział wziął o. Adam Boniecki, który mówiąc na temat Literaci niezależni w środowisku tzw. łagodnej opozycji podkreślił udział w tej działalności Tygodnika Powszechnego i mówił o zmaganiach redakcji z cenzurą. Tadeusz Nyczek mówił o literaturze funkcjonującej w czasach komunistycznych poza cenzurą. Bronisław Wildstein podkreślił rolę studentów w druku i kolportowaniu a także poznawaniu literatury niezależnej.

O. Jan Andrzej Kłoczowski podkreślając rolę mecenatu Kościoła nad niezależnymi literatami zwrócił uwagę na udział Duszpasterstwa Akademickiego Beczka . Bronisław Maj mówiąc o literaturze niezależnej w PRL dokonał podsumowania konferencji. W dyskusji udział wzięli: prof. Jan Prokop, Jan Polkowski i Bogusława Stanowska-Cichoń.

Ilustracją do wygłaszanych referatów był film w reż. Dariusza Walusiaka pt. Bibuła , zaprezentowany w drugiej części konferencji. Sesja zakończyła się dyskusją panelową Literatura niezależna w PRL . Konferencja była sympatyczną okazją do spotkania się osób zaangażowanych w NZS i udział w opozycji w czasach komunizmu.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl