Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Otwarcie Biura Senatorskiego

dodano: 2008.02.15We wtorek 12 lutego 2008 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Biura senatora Zbigniewa Cichonia.
Udział w tej uroczystości wzięli m.in. parlamentarzyści: Zbigniew Wassermann, prof. Ryszard Terlecki i Jacek Osuch oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Obecni byli też duchowni Kościoła krakowskiego – o. Albert Wach - Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, ks. prałat dr Jan Pasierbek - Krajowy Duszpasterz Prawników, ks. dr Marek Leśniak i ks. Bogusław Wróbel. Przybył pan Jacek Pilch i Ryszard Majdzik – znani działacze "Solidarności", także pan Andrzej Mardyła – dyrektor wydawnictwa AA, wiceprezes Akcji Katolickiej w Krakowie - Stefan Majerczak a także przedstawiciele biur poselskich Małopolski. Przybyli też wszyscy Ci, którzy zaangażowali się w wybory parlamentarne - przyjaciele i znajomi.

Prowincjał o. Albert Wach rozpoczął uroczystość podkreślając zaangażowanie senatora i jego żony we współpracę z Zakonem Karmelitów Bosych i wspominając fakt, że właśnie w Petersburgu - w drodze na Syberię w związku realizacją filmu o karmelicie św. Rafale Kalinowskim - żona dowiedziała się, że jej mąż został senatorem. Mówił także o etosie polityka, służącego Ojczyźnie, gdy wspomniał o św. Rafale Kalinowskim. Ojciec Albert przypomniał, że Józef Kalinowski był ministrem wojny w rządzie powstańczym na Litwie. Wspomniał też , że w ubiegłym roku obchodziliśmy Rok Rafała Kalinowskiego.

Ojciec Prowincjał zwrócił także uwagę na to, że to w ubiegłym roku Senat tamtej kadencji na ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o uznaniu Św. Rafała Kalinowskiego za wzór patrioty. Jednocześnie zapewnił, że Ojcowie w Czernej u grobu św. Rafała będą codziennie wspierać modlitwą działalność senatora Cichonia w służbie narodowi polskiemu. Następnie Ojciec Prowincjał dokonał poświęcenia lokalu.

Senator Zbigniew Cichoń przywitał wszystkich gości dziękując Ojcu Prowincjałowi za poświęcenie Biura. Zapewniał, że będzie starał się sprostać tej odpowiedzialności, jakiej oczekuje od niego społeczeństwo .

Minister Zbigniew Wassermann, zabierając głos, pogratulował senatorowi Cichoniowi zwycięstwa w wyborach i wspominał, że znają się już dość długo i - choć występowali po przeciwnych stronach w sprawach przed sądem - to jednak ta znajomość pozwoliła mu dostrzec w mecenasie Cichoniu osobę o wielkiej szlachetności i wiedzy zawodowej, co jest tak dziś ważne w obliczu dewaluacji dobrych wzorców i relatywizmu wartości.

W spotkaniu uczestniczyli także koledzy z Palestry krakowskiej a także młodzież - aplikanci adwokaccy i studenci.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl