Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Europa na sKRZYŻowaniu?

dodano: 2010.03.22Sekcja Europejska KSSM UJ serdecznie zaprasza na ekspercką debatę naukową "Europa na sKRZYŻowaniu?" na temat orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi vs Włochy (tzw. sprawa krzyży). Debata odbędzie się w poniedziałek, 22 marca 2010 r. o godzinie 17:30, Sala Wystawowa A Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 35)
W debacie udział wezmą zaproszeni goście:

  • senator Zbigniew Cichoń (Senator RP, adwokat reprezentujący pokrzywdzonych w sprawach przed ETPCz od 1997 r., prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej)
  • Prof. dr hab. Jan Hartman (filozof, publicysta, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, laureat Grand Press Publicystyka 2009)
  • Dr Piotr Dardziński (politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II)
  • Dr Ireneusz Kamiński (prawnik, filozof, socjolog, pracownik w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert prawny Rady Europy)

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji! Wstęp wolny!

--

Europa na sKRZYŻowaniu ?

to ekspercka debata naukowa organizowana przez sekcję europejską Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. W debacie zaproszeni naukowcy zajmą się oceną wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi vs Włochy (30814/06). Wyrok dotyczący obecności krzyża w salach lekcyjnych jednej z włoskich szkół, a w szerszym kontekście kwestii wolności religijnej i obecności symboli religijnych w życiu publicznym, był jednym z najgłośniejszych wyroków Trybunału w ostatnich miesiącach. Ekspercka debata nad budzącym wiele emocji wydarzeniem da szansę merytorycznej dyskusji na temat potencjalnych jego konsekwencji oraz pozwoli zainteresować studentów krakowskich uczelni tą istotną dla życia społecznego tematyką.

Zbigniew Cichoń Senator RP
Adwokat, obrońca i promotor praw człowieka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Prawników. Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Od 10 lat członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka od 1997r., w tym w sprawie Broniowski dotyczącej mienia zabużańskiego. Senator RP VII kadencji, członek Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Prof. dr hab. Jan Hartman
Filozof, bioetyk, publicysta. Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ, członek Zespołu do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Principia. Laureat nagrody Grand Press 2009 w kategorii Publicystyka .

Dr Ireneusz C. Kamiński

Z wykształcenia prawnik, socjolog, filozof; pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Zespół Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego Publicznego) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji); specjalizuje się w tematyce praw człowieka, zwłaszcza w problematyce prawnej związanej z Europejską Konwencją Praw Czlowieka; pomysłodawca "skarg katyńskich" do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i pełnomocnik prawny Rodzin Katyńskich przed Trybunałem; doradca rządów państw kaukaskich (w ramach "programu wsparcia" Open Society Institute George'a Sorosa). Współpracownik i konsultant wielu organizacji zajmujących się ochroną praw czlowieka (m.in. Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, nowojorskiej Justice Initiative, londyńskiej Article XIX i Interights, Amnesty International). Ekspert prawny Rady Europy.

Dr Piotr Dardziński
Politolog, specjalista ds. doktryn politycznych i prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.


Patronaty Honorowe nad debatą objęli:

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Politycznych UJ, prof. dr hab. Wiesław Bernacki
Instytut Tertio Millenio


Patronaty medialne:

Portal Spraw Zagranicznych
Drugi Obieg

--

Aktualizacja: poniżej przedstawiamy fotografie z debaty.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl