Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Nagroda im. Józefa Dietla dla Anny Dymnej

dodano: 2010.03.20

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w uroczystej Gali, podczas której pani Anna Dymna otrzymała nagrodę im. Józefa Dietla. Nagroda została wręczona 19 marca w Święto św. Józefa, patrona Krakowa i prezydenta Dietla, w sali Renesansowej Domu Polonii w Krakowie.
Nagroda im. Józefa Dietla, została wręczona po raz trzeci i ma charakter honorowy. Przyznawana jest przez Korporację Samorządową im. Józefa Dietla za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz dobra wspólnego, społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego.

Fundatorem nagrody jest Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla, która - chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające na rzecz dobra ogólnego w Krakowie i Małopolsce, a także pragnąc podkreślić wkład Józefa Dietla w promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - ustanowiła nagrodę w 2007 r. Przyznaje ją kapituła, w której zasiadają m.in. Andrzej Sztorc, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Piotr Legutko, redaktor naczelny "Dziennika Polskiego".

Anna Dymna od początku swojej kariery związana jest z Narodowym Starym Teatrem. Na koncie ma blisko 250 ról teatralnych i filmowych. Pracy charytatywnej poświęciła się na długo przed założeniem własnej fundacji. Prócz niesienia pomocy indywidualnej, uczestniczyła w działaniach wielu organizacji pozarządowych. W 1999 roku rozpoczęła współpracę z Fundacją im. św. Brata Alberta, m.in. wspierając działalność Teatru "Radwanek", którego aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Fundację "Mimo Wszystko" Anna Dymna założyła w 2003 r.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl