Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Sympozjum o św. Urszuli Ledóchowskiej

dodano: 2010.05.06W Krakowie w auli bł. Jakuba Strzemię przy klasztorze Ojców Franciszkanów odbyło się 24 kwietnia sympozjum poświęcone duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej, zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Zgrmadzenie Sióstr Urszulanek Serca Konającego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. w bazylice Franciszkanów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Franciszek Macharski. List do organizatorów i uczestników sympozjum przesłał kard. Stanisław Dziwisz. Słowo wprowadzające wygłosili ks. prof. Jan Daniel Szczurek - dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII oraz m. Franciszka Sagun - przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Spotkanie poprowadził senator RP Zbigniew Cichoń, który jednocześnie reprezentował Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej. Uczestnicy sympozjum wysłuchali konferencji dotyczących różnych aspektów duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej, m.in. postrzegania przez nią radości i cierpienia (wykład ks. dr. Marcina Godawy) czy o tajemnicy Eucharystii w jej życiu (ks. prof. Jan Machniak). S. Małgorzata Krupecka przedstawiła ciekawe informacje o nieznane szerzej okoliczności życia i duchowe lektury św. Urszuli.

Sympozjum odbyło się w czasie wyjątkowym i trudnym dla Polski – dwa tygodnie wcześniej zginął Prezydent RP. Senator Zbigniew Cichoń przypomniał, że 5 marca 2009 r., gdy obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej, została ona uchwałą Senatu RP uznana za wzór patriotki. - Przez piękną parafrazę hymnu narodowego: "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my kochamy" wskazuje na to, że umiłowanie Ojczyzny powinno być motorem naszego zaangażowania, które zawsze jest potrzebne, zwłaszcza teraz – mówił senator Cichoń. - Jest to takie memento dla naszego narodu, który musi sobie uświadomić, że ponad wszystkimi podziałami najważniejsze jest dobro Ojczyzny.

S. Małorzata Krupecka USJK, na pytanie, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie sympozjum o św. Urszuli właśnie teraz, odpowiada: - Każdy czas jest dobry, żeby mówić o św. Urszuli, bo tak jak każdy święty jest ona skarbem Kościoła.

Ks. prof. Jan Machniak, reprezentujący Instytut Teologii UPJPII podkreślił, że w naszej obecnej trudnej, wypełnionej żałobą rzeczywistości m. Urszula pokazuje, czym jest nadzieja chrześcijańska. W bardzo trudnych, nieraz ekstremalnych warunkach, bez pieniędzy, bez żadnych ludzkich możliwości, m. Urszula potrafiła z Bożą pomocą tworzyć przytułki dla dzieci każdego wyznania, dzieliła się tym, co miała, organizowała bale i przyjęcia dla arystokracji. Każdą jednak sytuację traktowała jako okazję, aby mówić o Polsce, która wtedy była pod zaborami i przebijała się ku wolności. Św. Urszula była osobą niezwykle głęboko zakorzenioną w Chrystusie cierpiącym, a z drugiej strony – kobietą niezwykle otwartą na świat, bardzo dobrze wykształconą, znającą doskonale literaturę, orientującą się w nurtach kulturowych, w polityce. Mocno osadzona w tradycji katolickiej, odnajdywała różne drogi, aby dać Chrystusa światu - poprowadziła gazetę, założyła szkołę dla bogatych panien. Nie przekonywała na siłę, lecz dawała świadectwo swoją postawą życiową. Miała serdeczne relacje z protestantami, a jednocześnie ani na trochę nie zrezygnowała ze swojego katolicyzmu. Przyciągała dobrocią i miłością. Dziś postawą godną szczególnego naśladowania jest jej chrześcijański optymizm – świadomość tego, że Chrystus niesie krzyż, ale potem jest zmartychwstanie. Tym, co ją strzegło przed powierzchownością była głęboka wiara i modlitwa oraz zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii – cechy, ktore i dziś są nam bardzo potrzebne, żeby nie stać się jedynie działaczami, czy aktywistami katolickimi.

Sympozjum zakończył film o św. Urszuli Ledóchowskiej w reżyserii Bogumiły Stanowskiej – Cichoń.

Agnieszka Konik-Korn
"Niedziela" nr 19/ 9. V. 2010


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl