Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Losy zbiornika wodnego Świnna Poręba

dodano: 2010.05.18


Wyświetl większą mapę

W poniedziałek 14 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie w Gminie Stryszów na temat szans wybudowania zbiornika wodnego w tych okolicach. W spotkaniu udział wzięli - wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, wójt  wójt Gminy Zembrzyce Józef Gąsiorek, wojewoda Kracik oraz parlamentarzyści.
Senator Zbigniew Cichoń w czasie dyskusji nad planem ratowania tej inwestycji, która wymaga nakładu ok. 1 mld 300 mln zł, zwrócił uwagę, że ustawa o jej kontynuacji była realizowana rzeczywiście za rządów PiS-u. W tej chwili realnie patrząc na słaby postęp robót trudno będzie zakończyć tę budowę.

Planowany zbiornik ma znajdować się pomiędzy Wadowicami a Suchą Beskidzką w obrębie następujących miejscowości: Świnna Poręba, Jaszczurowa, Mucharz, Skawce, Zagórze gmina Mucharz, Łękawica, Stryszów, Dąbrówka gmina Stryszów, Tarnawa Dolna, Zembrzyce gmina Zembrzyce. Powierzchnia, która znajdzie się pod wodą to ok. 1355 ha. Pojemność zbiornika wyniesie 161 mln m3 wody i przy maksymalnym wypełnieniu zalewu, lustro wody zajmie 1035 ha. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1985 r. a zakończenie planowano na rok 1996.

Obecnie stan zaawansowania robót wynosi ok. 40% (w sierpniu br. przełożono koryto Skawy do wybudowanej wcześniej sztolni) a zakończenie budowy przewiduje się na rok 2012. Podstawowymi funkcjami zbiornika będą: ochrona przeciwpowodziowa, rekreacja, pokrycie deficytów wody oraz produkcja energii. Po wybudowaniu zbiornika zmienią się stosunki wodne, rzeźba terenu, klimat oraz szata roślinna i zwierzęca. Dojdzie do podniesienia poziomu wód gruntowych, zmian w podłożu atmosfery oraz do rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej w okolicach czaszy zbiornika.

Efektami działania tych elementów będą: nasilenie się ruchów osuwiskowych na terenach czynnych i uaktywnienie terenów osuwiskowo ustabilizowanych, zmiany w stosunkach termicznych, wilgotnościowych i anemologicznych, zmiany warunków siedliskowych roślin oraz konieczność budowy nowych odcinków dróg, linii kolejowych i obiektów związanych z turystycznym i gospodarczym wykorzystaniem zbiornika. Dokończenie budowy zbiornika do roku 2012 jest zapisane w programie wykonawczym polityki ekologicznej RP. Jest to inwestycja szczebla centralnego i priorytetowa inwestycja w rejonie dorzecza Górnej Wisły.

Początki lokalizacji zbiornika sięgają lat 1919-1920. Prace badawcze i studialne trwały od lat 60-tych. Przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczęto w roku 1984. Okres realizacji inwestycji ustalono na lata 1986 - 1996. Inwestycję prowadziły: Dyrekcja Zabudowy Kaskady Górnej Wisły w Oświęcimiu, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie, a od 2000 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zbiornik wodny Świnna Poręba zlokalizowany w zlewni górnej Wisły na rzece Skawie między Wadowicami a Suchą Beskidzką będzie kluczowym obiektem w systemie gospodarki wodnej, dla realizacji potrzeb społeczno-gospodarczych w północno-zachodniej części województw małopolskiego i śląskiego.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl