Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wezwanie do głosowania na Jarosława Kaczyńskiego

dodano: 2010.06.27

SZANOWNI WYBORCY !

Jako senator Rzeczpospolitej Polskiej apeluję do Was, abyście oddali swój głos w wyborach prezydenckich na Jarosława Kaczyńskiego. Tylko on w mej ocenie ma realne szanse na ten wybór i godne sprawowanie funkcji Prezydenta dla dobra Polski i Polaków. Jako człowiek związany z ruchem „Solidarności” od samego jej powstania, zdolny organizator mający wizję i program Polski solidarnej i Polaków równych szans, nawiązujący do godności i dumy narodu polskiego wiernego chrześcijańskiej wierze i kulturze, widzi on Polskę jako państwo mające prawo do zaszczytnego miejsca w Europie. Państwa, które od wieków było obrońcą Europy przed barbarzyńskimi najazdami, nigdy agresorem , czy ciemiężcą ludzi innej wiary lub kultury. Europa potrzebuje takiej Polski, często ją postrzegając jako depozytariusza wartości chrześcijańskich, które legły u podstaw jej kultury. Jako senator i adwokat mający rozległe kontakty z licznymi środowiskami Europy zachodniej często słyszę takie oczekiwania zwłaszcza od prawników. Dzisiaj w dobie pokoju o jakości życia, jego poziomie i kulturze decyduje nie oręż ale prawo. Prezydent Kaczyński, jako wybitny prawnik mający prawo veta wobec błędnych ustaw, jest jedynym kandydatem gwarantującym, iż będzie to czynił fachowo i roztropnie. Inne jego funkcje związane z obsadzaniem najważniejszych funkcji publicznych nie będą mogły być wykonywane z racji obsadzenia ich przez pełniącego obowiązki Prezydenta Marszała Sejmu Bronisława Komorowskiego. Warto też pamiętać o tym, że w razie zwycięstwa Bronisława Komorowskiego doszłoby do objęcia całości władzy w Państwie przez Platformę Obywatelską. Taka sytuacja nigdy nie sprzyja demokracji. W prawdziwej demokracji władze wzajemnie się hamują i kontrolują i takie właśnie jest rola prezydenta jako strażnika niepodległości Polski i wolności Polaków.

Zbigniew Cichoń

Senator RP

16 czerwca 2010 r.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl