Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Międzynarodowa nagroda Praw Człowieka imienia Ludovica Trarieux została przyznana rosyjskiej adwokat Karinnie Moskalenko

dodano: 2010.06.26

11 czerwca 2010 r. w Brukseli jury składające się z 21 członków przyznało nagrodę im. Ludovica Trarieux rosyjskiej adwokat Karinnie Moskalenko . Urodzona w 1954 roku Karina Moskalenko utworzyła w 1994 r. Międzynarodowe Centrum Pomocy specjalizujące się w obronie uwięzionych i zaginionych w Czeczeni, prowadziła pierwszą sprawę, w której Rosja została uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za państwo które naruszyło Europejską Konwencję Praw Człowieka (sprawa Kałasznikow), a także z powodzeniem sprawy przed Komitetem Praw Człowieka ONZ (sprawy Latzanow i Grydin). Była także adwokatką ofiar katastrofy w Czernobylu, rodziny Anny Politowskiej – dziennikarki zamordowanej w 2006 r., mistrza szachowego i opozycjonisty Garry Kasparowa, Mikołaja Chodorkowskiego - założyciela spółki naftowej Jukos.
Stale zagrożona, została w lutym 2007r. aresztowana w porcie lotniczym w Moskwie, gdy się udawała na Sybir do Michała Chodorkowskiego w jego obronie. W kwietniu 2007 r. Prokurator Generalny Rosji wszczął procedurę pozbawienia jej statusu adwokata, ale Moskiewska Rada Adwokacka odmówiła skreślenia jej z listy adwokackiej. W pażdzierniku 2008 r. znaleziono materiał wybuchowy w jej samochodzie. Jury uznało determinację, ogrom pracy, fachowość i odwagę w jej misji adwokata - obrońcy praw człowieka przypłaconą prześladowaniami i nawet utratą wolności. Niestety dzieje się to w państwie należącym do Rady Europy, a zatem 47 państw uznających rządy prawa i demokrację za postawę ich bytu. Przyznanie tej nagrody zbiegło się z publikacją w prasie francuskiej informacji na temat stanu więzień w Rosji i informacją, iż 11 osób umiera w nich codziennie.

Nagroda nosi imię byłego dziekana Izby adwokackiej w Bordeau Ludovica Trarieux, który był obrońcą na początku po koniec XIX w. w słynnej, bulwersującej sprawie oskarżonego o szpiegostwo Dreyfusa.

Przyznawana jest ona adwokatowi wyróżniającemu się aktywnością i cierpieniem w obronie praw człowieka przez jury składające się z przedstawicieli Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej i wielkich izb adwokackich w Europie. Wręczenie nagrody odbywa się w senatach poszczególnych państw. I tak w 2008 r. nagrodę wręczono adwokatowi U AYE MYINT z Birmy w Senacie Republiki Włoskiej. W tym roku adwokat Karinnie Moskalenko nagroda zostanie wręczona w jesienią w parlamencie belgijskim. Warto wspomnieć, iż laureatem pierwszej nagrody przyznawanej od 1985r. był adwokat Nelson Mandela więziony przez 23 lata w Republice Południowej Afryki.

Wybór laureata nagrody jest zawsze wielkim problemem i dylematem. Tak i było tym razem. Wśród kandydatów byli bowiem i tacy, którzy są nadal uwięzieni, w tym dwóch adwokatów z Syrii, a to Muhannad Al-Hassani i Haytham Al-Maleh. Dlatego też jury postanowiło wystąpić z apelem do władz Syrii z apelem o uwolnienie tych adwokatów arbitralnie uwięzionych.

Obecna nagroda jest po raz drugi przyznawana adwokatowi z państwa należącego do Rady Europy. Tegoroczną laureatkę z Rosji poprzedzał nagrodzony w 2000 roku adwokat z Turcji Esber Yagmurdereli.

Senator RP, Adw. Zbigniew Cichoń


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl