Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Z pomocą dla Bogatyni

dodano: 2010.08.09

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują o pomoc dla zniszczonego miasta. Bogatynia jest odcięta od świata, brakuje wody pitnej, żywności i środków czystości. Mieszkańcy miasta potrzebują pomocy materialnej i rzeczowej. Posłowie PiS organizują akcje zbierania darów i koordynują pomoc dla poszkodowanych. Do tej pory zebrano około 2 ton żywności, ubrań, leków i środków czystości. Jednocześnie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przeznaczył 10 tys. złotych na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla poszkodowanych.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości okręgu jeleniogórsko – legnickiego Marzena Machałek, Adam Lipiński, Elżbieta Witek we współpracy z lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości podjęli działania pomocowe. W niedzielę w Jeleniej Górze, Legnicy, Mysłakowicach, Zgorzelcu, Lubinie i Jaworze za pośrednictwem lokalnych biur poselskich zbierano dary dla powodzian. Zebrano około 2 ton żywności, ubrań, leków i środków czystości.

Do Bogatyni dotarły pierwsze transporty z darami. Wraz z nimi przyjechali posłowie Marzena Machałek i Adam Lipiński, którzy zbierają informacje o najpilniejszych potrzebach. Dziś w sztabie kryzysowym pracuje Marzena Machałek, która organizuje wsparcie prawne oraz pozyskanie środków na pomoc długo i krótkoterminową. W Bogatyni są również pracownicy biur poselskich PiS, którzy wspomagają mieszkańców w wypełnianiu wniosków o zapomogi.

Dzięki współpracy posłów z samorządowcami z regionu udało się do Bogatyni wysłać beczkowozy z wodą pitną. Z Kamiennej Góry skierowany zostanie tam również sprzęt techniczny, który wesprze odbudowę miasta.

We Wrocławiu posłowie PiS zbierają dary dla poszkodowanych z Bogatyni i Zgorzelca. W biurze PiS przy placu Solnym 14 we Wrocławiu jest prowadzona zbiórka darów. Osoby z okolic Wrocławia, które chciałyby pomóc i dostarczyć dary dla poszkodowanych mogą kontaktować się telefonicznie z osobami odpowiedzialnymi za zbiórkę w celu uzgodnienia warunków transportu. Lokalni działacze będą pośredniczyć w przekazywaniu darów.

Akcja zbierania darów dla powodzian jest kontynuowana w biurach poselskich i na bieżąco wysyłane są kolejne transporty.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują o pomoc rzeczową, jak również finansową dla poszkodowanych miejscowości. Pomoc materialna może być wpłacana na jedno z kont organizacji humanitarnych prowadzących zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych.

CARITAS

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 lub
Bank Millennium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: "Powódź południe".

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

BPH 22 1060 0076 0000 3310 0015 9112.

URZĄD MIASTA I GMINY W BOGATYNI

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
55 8392 0004 3900 2059 2000 0010
Z dopiskiem: POMOC DLA BOGATYNI


Szczegółowych informacji o akcji pomocowej i zbiórce darów udzielają posłowie Prawa i Sprawiedliwości:

Marzena Machałek (601-721-047)
Elżbieta Witek (660-549-818)
Dawid Jackiewicz (662-272-273)


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl