Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Centralne obchody 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność"

dodano: 2010.09.07Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w Gdańsku w centralnych obchodach 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Centralne wydarzenia tej rocznicy miały zwrócić uwagę nie tylko na 30-letnią historię NSZZ „Solidarność”, ale także pokazać aktualność społecznego przesłania Sierpnia’80 i potrzebę autentycznego dialogu na różnych poziomach życia społecznego.
31 sierpnia na Placu „Solidarności” pod przewodnictwem J.E. ks. abp Józefa Kowalczyka Prymasa Polski odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 30. Homilię wygłosił J.E. ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. W kazaniu nawiązał do fragmentu Ewangelii, odczytanego w czasie mszy św. o budowaniu nietrwałego domu na piasku w odróżnieniu do budowania na skale. Do tego pierwszego przyrównał rzeczywistość PRL, budowaną bez Boga, której „upadek był wielki”. Mówił, że „Solidarność” z kolei budowała na skale i nawet wichry stanu wojennego nie doprowadziły do jej upadku mimo chwilowego załamania.

W trakcie mszy poświęcono także sztandary związkowe. Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, wezwał także do odnowienia przysięgi związkowej, którą powtórzyli za nim zebrani członkowie „Solidarności”. W uroczystościach uczestniczyli  brat i siostra bł. ks. Jerzego Popiełuszki - duszpasterza  "Solidarności". Przewodniczący Zawiązku zwrócił się z prośbą do episkopatu o uczynienie ks. Popiełuszki patronem "Solidarności".

Obchody 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zakończyły się widowiskiem muzycznym „Solidarność – Twój Anioł Wolność ma na imię” . Kluczowym elementem widowiska było wręczenie Medali Wdzięczności – odznaczenia, będącego wyrazem wdzięczności dla obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację. Otrzymali je: Jacky Challot z Francji, Thomas Johansson ze Szwecji, Karin Wollf z Niemiec i Donna Barański ze Stanów Zjednoczonych.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl