Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

XVIII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

dodano: 2010.09.16W niedzielę 12 września 2010 r. pod hasłem Krzyż świadkiem Miłości w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się XVIII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, w której uczestniczyli senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką. Przybyłe do Kalwarii rodziny przyniosły ze sobą krzyże zabrane ze swoich domów, aby dać świadectwo swojej wiary. Pielgrzymkę rozpoczęła Droga Krzyżowa, po której została odprawiona polowa Eucharystia, którą celebrował ks. Kard. Stanisław Dziwisz wraz z koncelebrującymi biskupami pomocniczymi Archidiecezji Krakowskiej ks. bp. Janem Szkodoniem, ks. bp. Janem Zającem i ks. bp. Józefem Guzdkiem, oraz licznie przybyłymi kapłanami. Podczas liturgii czytanie odczytał senator Zbigniew Cichoń.
W czasie homilii ks. kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na istotę sakramentu małżeństwa, czyli na trwałość małżeństw i rodzin. Każdy rozwód to rana zadana miłości i wierności. Musimy sobie pokornie zadać pytanie, czy rzeczywiście robimy wszystko, aby pomóc młodym w odpowiedzialnym przygotowaniu się do bardzo wymagającego projektu życia, jakim jest małżeństwo". W nawiązaniu do hasła tegorocznej XVIII Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej ks. Kardynał podjął temat krzyża, najbardziej wymownego świadka Miłości, której na imię Bóg. Trzydzieści jeden lat temu, na zakończenie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczystego kraju, Jan Paweł II prosił rodaków na krakowskich Błoniach, aby nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu . Te słowa powinny nam towarzyszyć we wszystkich planach, decyzjach życiowych i poczynaniach - przypomniał zgromadzonym. Ks. Kardynał nawiązał przy tej okazji do toczącej się w ostatnich tygodniach w naszym kraju debaty o krzyżu. Przykry spór o krzyż na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie uświadomił nam, że może stać się on łatwo narzędziem, a nawet zakładnikiem do osiągania innych celów, nawet słusznych. Nie możemy dać na to przyzwolenia. Ale nie możemy się również zgodzić z tendencjami odżywającymi w Europie, by marginalizować krzyż i usuwać go z naszego życia społecznego. Europa bez krzyża traci swoją tożsamość, bo odcina się od swoich korzeni, z których wyrosła jej kultura i podstawowe wartości . - zakończył metropolita.

Po Mszy świętej z członkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich spotkał się ks. prof. Jan Machniak.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl