Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Odsłonięto popiersie ks. prałata Peszkowskiego w Parku Jordana

dodano: 2010.09.19Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w odsłonięciu popiersia zmarłego przed trzema laty kapelana Rodzin Katyńskich, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego i uroczystościach upamiętniających ofiary agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Odsłonięcie pomnika poprzedziła uroczysta msza św., koncelebrowana przez bp. Albina Małysiaka, ojca Jerzego Pająka, kapucyna i o. Jana Marię Szewka OFMConv. Wierni wysłuchali homilii o. Jerzego Pająka OFMCap Kapelana Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków

 

"Wspominamy tę smutną i tragiczną w skutkach agresję nie po to, aby podgrzewać jakąś złość czy nienawiść do kogokolwiek, by utrudniać budowę nowych stosunków z Rosją, lecz by dochodzić do pełnej prawdy" - powiedział w homilii kapucyn o. Jerzy Pająk. "Ciągle trzeba szukać pojednania i współpracy, choć nie za wszelką cenę, a prawdę tę kryją moskiewskie archiwa, do których ciągle jeszcze nie mamy dostępu" - dodał.

W drugiej części uroczystości, którą prowadził dr Jerzy Bukowski rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przemówienie wygłosił przedstawiciel Miasta Wielunia dr Włodzimierz Sygulski, a następnie - po odśpiewaniu pieśni Gaude Mater Polonia - nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Zdzisława Peszkowskiego, którego dokonał Kazimierz Cholewa, Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana.

Po odczytaniu Apelu Pamięci salwę honorową oddała kompania honorowa 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Następnie wiersz Mariana Hemara KATYŃ wykonał Roman Hnatowicz. Pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino zaśpiewał Franciszek Makuch. Wiersz wspominający dramat katastrofy w Smoleńsku 10 KWIETNIA 2010 recytowała autorka Alicja Kondraciuk, aktorka teatru Stańczyk.

Senator Zbigniew Cichoń i posłowie PiS Ryszard Terlecki, Andrzej Adamczyk oraz minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Andrzej Duda a także przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch złożyli kwiaty pod pomnikiem. Składali wieńce i wiązanki kwiatów żołnierze AK, przedstawiciele Stowarzyszeń i kombatanci. Uczestnikom uroczystości podziękował Kazimierz Cholewa, Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana, organizator uroczystości. Na tę uroczystość przybyli m.in. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, kompania honorowa WP oraz warty honorowe policji i harcerzy. Popiersie z brązu wykonał salezjanin ks. Robert Kruczek, a ufundowała Krystyna Korytowska z Krakowa. Popiersie stanęło w pobliżu głównej alei parku, pośród kilkudziesięciu pomników wielkich Polaków.

Ks. Zdzisław Peszkowski (1918 - 2007), sanoczanin, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli sowieckiej, był więziony w obozie w Kozielsku, Pawliszczew Borze i Griazowcu. Z Armią Andersa przeszedł szlak bojowy od ZSRR przez Bliski Wschód, Włochy i Anglię.Po II wojnie światowej studiował na Zachodzie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1954 r. Wykładał teologię pastoralną, literaturę i język polski. Opublikował ponad 100 pozycji z zakresu teologii, historii Polski, literatury i filozofii.W połowie lat 90. został kapelanem m.in. Rodzin Katyńskich. Był założycielem i prezesem Fundacji Golgota Wschodu. Walczył o pamięć o pomordowanych przez Sowietów. Dzięki jego staraniom udało się m.in. doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar w Katyniu, Miednoje i Charkowie. W styczniu 2006 r. Sejm poparł jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl