Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Senacka debata o Traktacie lizbońskim

dodano: 2008.04.15

2 kwietnia 2008 roku na 8. posiedzeniu Senatu przedstawiciele Wyższej Izby debatowali i głosowali za ratyfikacją Traktatu lizbońskiego. W dyskusji aktywnie uczestniczył senator Zbigniew Jan Cichoń.

Senator Cichoń wyraził oburzenie dotyczące sposobu, w jaki ratyfikowany jest tak ważny dokument. Jego zdaniem senat jest Izbą refleksji i taką powinien pozostać. Według Senatora pośpiech, w jakim prowadzone są pracę, uniemożliwia przeprowadzenie nie tylko konstruktywnej debaty, ale także i rzetelnego zapoznania się z dokumentem, nad którym odbędzie się głosowanie.

Zbigniew Cichoń – specjalista w prawie europejskim – wypunktował wewnętrzne sprzeczności w przyjmowanym dokumencie. Zwrócił uwagę, że Traktach lizboński odwołuje się do znanej zasady pomocniczości, jednocześnie wprowadza kategorię kompetencji dzielonych – państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawne wiążące w pewnych dziedzinach, w zakresie w jakim Unia nie wykonała swoich kompetencji. Kompetencje dzielone są dokładnym odwróceniem zasady pomocniczości państwa, która mówi, że Unia podejmuje działania tylko na takim polu i w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez państwo na poziomie niższym (centralnym lub lokalnym). Proponowany traktat senator Cichoń nazwał niedoskonałym aktem prawnym, wręcz bublem.

Za atut traktatu senator Zbigniew Jan Cichoń uznał m. in. deklarację, że Unia Europejska przystąpi do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Senator Zbigniew Jan Cichoń wstrzymał się od głosu podczas głosowania nad ratyfikacją Traktatu lizbońskiego.

--

Zapoznaj się całą wypowiedzią senatora Zbigniewa Cichonia - czytaj [PDF]


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl