Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Karina Moskalenko –rosyjska adwokat, obrońca praw człowieka, odebrała nagrodę im.Ludovica Trarieux w Bordeaux

dodano: 2010.10.15Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył 8 października  2010 r. w uroczystości wręczenia nagrody im. Ludovica Trarieux Karinie Moskalenko – adwokatowi z Rosji. Uroczystość odbyła się u podnóża zamku w Bredzie, położonym ok. 15 km na południe od Bordeaux. Te dwie miejscowości związane są z prawem w sposób szczególny dzięki dwóm wielkim prawnikom, których duch ożywiał atmosferę w czasie podniosłej uroczystości jak i podczas kolokwium poświęconego protokołowi nr 14 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i konferencji dnia następnego, dotyczącej roli strachu w polityce w zglobalizowanym świecie.
W Bredzie urodził się bowiem książę Monteskiusz, autor wiekopomnego dzieła „O duchu praw”, twórca teorii separacji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, stanowiącej podwaliny demokracji.

Natomiast Bordeaux to miasto, w którym żył i pracował Ludovic Trarieux, wybitny adwokat, dziekan Izby Adwokackiej  w Bordeaux, senator, słynny obrońca Dreyfusa.

Nagrodę jego imienia ustanowili adwokaci z całej Europy  skupieni w IDHAE-Instytucie Praw Człowieka Adwokatów Europejskich  oraz   Instytuty Praw Człowieka  adwokatur  poszczególnych państw. Nagroda jest  przyznawana adwokatowi wyróżniającemu się w obronie praw człowieka  swym zaangażowaniem, wiedzą, postawą, niejednokrotnie okupioną utratą wolności, czy innymi prześladowaniami. Pierwszym laureatem nagrody był  adwokat Nelsson Mandela, który  otrzymał ją w 1985r. i wkrótce  potem został zwolniony z więzienia, w którym przebywał blisko ćwierć wieku.

Przewodniczący Instytutu Praw Człowieka  Adwokatury Europejskiej adw. Bartrand Favreau wręczając nagrodę Karinie Moskalenko przypomniał  jej drogę życiową, zaangażowanie w obronę praw człowieka, w tym obronę i reprezentację Czeczenów w sprawach  rosyjskich prowadzonych z sukcesem  przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka , obronę  słynnego mistrza szachowego Gari Kasparova, założyciela „Jukosu” W. Chodorkowskiego, prowadzenie spraw zamordowanej dziennikarki  A. Politkowskiej, reprezentowanie ofiar  ataku terrorystycznego w teatrze „Dubowska” w Moskwie w 2002r. ,założenie w 1994r. Centrum Międzynarodowej Ochrony  specjalizującego się w obronie aresztowanych w rosyjskich więzieniach  i  zamordowanych lub zaginionych w Czeczenii, prowadzenie pierwszej sprawy przeciwko Rosji ( Kałasznikow c. Russie ) przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przypomniał on, że ceną za jej zaangażowanie było aresztowanie jej, próba otrucia,a także usiłowanie skreślenia jej z listy adwokatów. Adw. Bartrand Favreau z ubolewaniem stwierdził, że w  Rosji  nie ma pewności życia,wspominając  śmierć Litwinienki, A. Politkowskiej, a nawet próbę otrucia Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu L. Wildhabera w czasie jego oficjalnej wizyty w Moskwie. Zarazem wyraził nadzieję , iż w Rosji nastąpią pozytywne zmiany, w  których  ważną rolkę odgrywają tak odważni adwokaci jak Karina Moskalenko, a także  jak członkowie  samorządu adwokackiego w Moskwie , którzy nie ulegli naciskom władz i odmówili skreślenia jej z listy adwokackiej. 

Senator Zbigniew Cichoń  jako członek  jury w swym wystąpieniu podkreślił rolę adwokatury i tak odważnych i kompetentnych adwokatów jak Karina Moskalenko w przezwyciężaniu pozostałości systemu totalitarnego  w Rosji i wagę Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dla przestrzegania standardów  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wiążących dla Rosji jako członka Rady Europy. W krótkim wykładzie  w czasie kolokwium przedstawił  negatywne skutki wejścia w życie protokołu dodatkowego nr 14 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ograniczającego  dostęp do Trybunału.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl