Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

dodano: 2010.10.19

1) Tragedia do jakiej doszło w Łodzi jest kolejnym wydarzeniem, które pokazuje powagę zagrożenia jakie dla demokracji stanowi socjotechnika stosowana przez rządzącą partię i wspierający ją front medialny. Socjotechnika siania nienawiści do politycznych przeciwników nieustannego posługiwania się insynuacjami i kłamstwem, kwestionowania podstawowych praw opozycji oraz elementarnych praw obywatelskich. Nie jest przypadkiem, że do mordu doszło w momencie gdy obchody półrocza tragedii smoleńskiej zostały potraktowane przez część mediów jako przejaw faszyzmu, atak na demokrację. Gdy padły całkowicie absurdalne oskarżenia, których sens był następujący:

Wolność w Polsce dotyczy tylko działań akceptowanych przez panujący establishment i jego politycznych i medialnych przedstawicieli. Niedawne oświadczenie Donalda Tuska, iż wyborcy przebaczą PO wszystko, poza dopuszczeniem do władzy PiS, jasno formułuję tezę, której sens można by najkrócej wyrazić znaną mi z historii formułą „Władzy raz zdobytej, nie oddamy nigdy”. Jest to formuła jawnie odrzucająca demokrację i podstawowe dla niej prawa obywateli do oceny zmiany władzy. Demokracja ma być zastąpiona manipulacją.

2) Tragedia ludzka jest też wynikiem całkowitego paraliżu tych działań wymiaru sprawiedliwości, które odnoszą się do rządzących a szczególnie ich działań wymierzonych w politycznego przeciwnika. Przez lata Prezydentury Lecha Kaczyńskiego mimo obowiązywania tych samych przepisów, które obowiązywały w poprzednich kadencjach i były wielokrotnie stosowane nie podejmowano działań karnych wobec osób obrażających Prezydenta RP. Nie podejmowano też działań wobec publicznych wypowiedzi mających charakter wzywania do zbrodni. Działania takie są opisywane w Kodeksie Karnym jako poważne przestępstwo mimo, to brak było reakcji prokuratury. W wypadku wypowiedzi Janusza Palikota można doszukiwać się bezpośredniego związku między jego wypowiedziami a mordem dokonanym w Łodzi. Praktyka nie stosowania prawa wobec tego polityka obejmowała także inne sprawy. Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie o przestępstwie publicznego nawoływania do zbrodni i zabójstwa i oczekuje od wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury do podjęcia działań adekwatnych do zaistniałych wydarzeń w tym stosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

3) Padające od wczoraj wezwania do obniżenia temperatury sporu politycznego będziemy traktować jako wiarygodne, jeśli nastąpi jednoznaczne wycofanie się Platformy Obywatelskiej ze stosowania się socjotechniki opisanej w punkcie 1 a osoby stosujące je ze szczególną agresywnością i zaciekłością, zostaną wycofane z kierownictwa Sejmu RP. Nie może w nim być miejsca dla ludzi, którzy publicznie usprawiedliwiają zbrodnię zabójstwa i usiłowanie zabójstwa. Jeśli działania takie nie będą podjęte będziemy zmuszeni uznać, ze chodzi o doraźny chwyt propagandowy bez praktycznego znaczenia.

4) Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, ze żadna agresja nie zmusi Naszej Partii do zaniechania starań o pełne wyjaśnienie tragedii smoleńskiej. Dziś naszym postulatem staje się wyjaśnienie zbrodni łódzkiej. Nie ma wątpliwości, że asumptem do niej była kampania nienawiści prowadzona przez PO i część mediów i na nich spoczywa moralna odpowiedzialność, ale w śledztwie rozważone muszą być także hipotezy innego rodzaju. Nie da się z góry wykluczyć, że zbrodnia miała bezpośrednich inspiratorów i że była częścią politycznego planu zastraszania siły opozycyjnej. Chcemy zapewnić, że takie zastraszanie się nie uda.

5) Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie wzywało do zmiany języka politycznego stosowanego w Polsce. Ta zmiana jest potrzebna w Polskiej demokracji, ale nie może oczywiście oznaczać ograniczenia działań opozycji, twardej krytyki Rządu, także wobec jego działań w sprawie tragedii smoleńskiej i prawa do jego moralnych ocen. Mechanizmy demokratyczne w Polsce, bardzo dziś zagrożone muszą działać. Pierwszy krok w kierunku postulowanych zmian należy jednak do tych, którzy wywołali agresję i od lat posługują się nią jako podstawowym instrumentem podtrzymywania swojej władzy.

6) Prawo i Sprawiedliwość sformułuje i przedstawi Sejmowi w najbliższym czasie, postulat powołania Komisji Śledczej, która zbada sprawę zbrodni łódzkiej. Na czele Komisji Śledczej powinien stać przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński, Prezes PiS
Warszawa, 24.02.2010 r


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl