Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Papieskim - senator Zbigniew Cichoń odznaczony Złotym Medalem Jana Pawła II

dodano: 2010.10.22Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką uczestniczyli w dniu 22 października 2010 r. w inauguracji drugiego roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Obchody rozpoczęto Eucharystią w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Świeckich. W uroczystości uczestniczyli także: Kard. Franciszek Macharski, a także Arcybiskupi i Biskupi reprezentujący Diecezje współpracujące z Uniwersytetem Papieskim, przedstawiciele Parlamentu i władz samorządowych, delegacje wyższych uczelni Krakowa i innych miast, oraz cała wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z jej nowym Rektorem, Ks. Prof. Władysławem Zuziakiem na czele.
Kard. Stanisław Ryłko w homilii wygłoszonej w kolegiacie św. Anny powiedział, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w krajobrazie Krakowa ma niezwykłą wymowę, ponieważ chodzi jednocześnie o najmłodszą uczelnię, ale także i najstarszą, gdyż Wydział Teologiczny korzeniami sięga ponad 600 lat. „Jest to zarazem wielkie zobowiązanie i dziedzictwo, ale także ogromna odpowiedzialność, która musi napawać drżeniem serca” – podkreślił. Benedykt XVI 19 czerwca zeszłego roku podniósł Papieską Akademię Teologiczną do rangi Uniwersytetu. „Jest to jedyny uniwersytet papieski istniejący poza Rzymem, a ten fakt to radość, ale i zobowiązanie” – mówił.

Po Mszy Św. o godz. 12.00 w Filharmonii Krakowskiej rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego. Uroczyście zostały przekazane insygnia rektorskie ks. Prof. Władysławowi Zuziakowi. Tam też odbyła się immatrykulacja studentów I roku, wręczono także nagrody i odznaczenia pracownikom uczelni.

Decyzją ks. Kard. Stanisława Dziwisza, na wniosek władz uczelni, za szczególne zasługi na rzecz Uniwersytetu zostali uhonorowani medalami: Wojewoda Małopolski pan Marek Nawara, odznaczony został również senator Zbigniew Cichoń oraz inni senatorowie i posłowie, którzy przyczynili się do nadania Papieskiej Akademii Teologicznej rangi uniwersytetu w szczególności zaś pośmiertnie posłowi Zbigniewowi Wassermannowi.

Podczas spotkania wykład inauguracyjny pt. „Człowiek pielgrzymujący” wygłosił prof. dr hab. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II „Psalmodia”.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych i zamiejscowym – Teologicznym - Sekcja w Tarnowie, w międzywydziałowych instytutach Bioetyki i Ekumenii i Dialogu, a także w jednostkach międzyuczelnianych: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich i jej sekcji europejskiej, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obecnie liczy blisko 3,5 tys. studentów i niemal 300 pracowników. Uczelnia wywodzi się z powstałego w XIV w. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1954 władze komunistyczne zamknęły. Przez wiele lat wydział działał w sposób ograniczony na terenie kościelnym kształcąc przede wszystkim kleryków. 8 grudnia 1981 Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z trzema wydziałami: teologii, filozofii i historii Kościoła. 19 czerwca 2010 papież Benedykt XVI podniósł ją do rangi uniwersytetu.

Źródło: www.diecezja.pl


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl