Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół w Centrum JP2

dodano: 2010.10.23W dniu 23 października 2010 r. Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką uczestniczyli w uroczystościach, podczas których dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie - Łagiewnikach. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, którą celebrował Kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Rady Papieskiej ds. Świeckich, wraz z Kard. Stanisławem Dziwiszem, Metropolitą Krakowskim, biskupem Kazimierzem Górnym i Biskupami pomocniczymi Archidiecezji Krakowskiej oraz licznie przybyłymi kapłanami. W liturgii udział wzięło blisko 2 tys. osób, przede wszystkim stowarzyszenia apostolskie młodzieży archidiecezji krakowskiej, ruchy i wspólnoty katolickie oraz przedstawiciele szkół, które noszą imię Jana Pawła II. Podczas Eucharystii odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków do grup apostolskich.
Kard. Stanisław Ryłko w homilii skierowanej do grup i stowarzyszeń apostolskich powiedział, że te wspólnoty nie są dodatkiem w życiu Kościoła, ale stanowią jego integralną część w wymiarze diecezji, parafii, a także niezbędnym narzędziem misji ewangelizacji Kościoła. „Stowarzyszenia mają ogromny dar, ponieważ pełnią w Kościele krakowskim szczególną misję” - podkreślał.

Po nabożeństwie na terenie budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego Kościoła. W jednej ze ścian kościoła dolnego, osadzony został kamień, który odsłonił Kard. Stanisław Dziwisz. Nad kamieniem umieszczono mozaikę przedstawiającą wizerunek Ojca Świętego. Metropolita Krakowski wyraził swoją radość z postępujących prac przy budowie centrum. „Z tej pracy zrodzi się znak naszej miłości do Jana Pawła II, który będzie trwały dla wielu pokoleń” - mówił.

Obecnie wykonano już - w stanie surowym - trzypoziomowy budynek Centrum Wolontariatu oraz dwa poziomy Instytutu Jana Pawła II - przyszłej siedziby Instytutu Dialogu Międzykulturowego. Aktualnie prowadzone są intensywne prace przy budowie kościoła, w którym po beatyfikacji i kanonizacji złożone zostaną relikwie Jana Pawła II.

Dolna część kościoła ma być gotowa w kwietniu, a górna w październiku 2011 roku.

Centrum Jana Pawła II ma służyć utrwalaniu pamięci o papieżu i promocji jego dziedzictwa. Zostało powołane 2 stycznia 2006 roku. W ramach Centrum ma powstać kościół, Instytut Jana Pała II, multimedialne muzeum, Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz sale konferencyjne.

Źródło: www.diecezja.pl


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl