Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Krakowskie obchody Dni Jana Pawła II

dodano: 2010.11.054 listopada w auli Collegium Novum UJ, Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w krakowskich obchodach Dni Jana Pawła II. Senator był obecny na sesji naukowej pod hasłem Wolność religijna sercem ludzkiej wolności, zorganizowanej dzięki staraniom ks. dra Andrzeja Dobrzyńskiego przez Watykańską Fundację Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
W sesji wzięli udział obok Senatora Zbigniewa Cichonia m.in. Kardynał Stanisław Dziwisz, Abp Józef Kowalczyk (Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński), który skierował do zgromadzonych słuchaczy słowo powitania.

Podczas sesji naukowej swoje wykłady wygłosili: Prof. Libero Gerosa (Wydział Teologiczny w Lugano) - Ochrona praw człowieka i tożsamość narodu w nauczaniu Jana Pawła II; Prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) - Wolność religijna w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Prof. F. D Agostino (Uniwersytet Tor Vergata , Rzym) - Wolność religijna w horyzoncie post-sekularyzmu; ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) Wolność nauczania religii katolickiej w szkołach publicznych w okresie pontyfikatu Jana Pawła II; Następnie odbyła się prezentacja przygotowana przez stypendystów Fundacji Jana Pawła II z Rosji, Słowacji i Ukrainy pt. Wkład Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II w promocję wolności religijnej

Podczas drugiej części sesji naukowej swoje wykłady wygłosili: Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) - Człowiek i jego wolność; Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) - Aksjologiczne dylematy współczesności; ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Prawo do wolności religijnej probierzem zdrowej demokracji w świetle nauczania Jana Pawła II;

Przedsięwzięcie to pokazuje, że DNI JANA PAWŁA II stają się okazją do inspirowania badań naukowych i popularyzowania dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie Papież nasz rodak.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl