Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Małopolska Konwencja Wyborcza PiS

dodano: 2010.11.1414 listopada, senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w Krakowie w Małopolskiej Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Na konwencję przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezesi Beata Szydło i Zbigniew Ziobro, parlamentarzyści PiS, jak również kandydaci na prezydentów miast oraz radnych poszczególnych szczebli samorządowych
Do głosowania na pana dr Andrzeja Dudę zachęcał wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro, prezentując gotowy program rządzenia, którego brak jest konkurencji. Następnie sam pan Andrzej Duda dokonał krótkiej autoprezentacji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyńsk imówił o tym, jakie wywarła na nim poranna wizyta w Pcimiu. Pochwalił tamtejszego wójta za realizację ważnych projektów. Powiedział, że jest to przykład skutecznego działania dla innych samorządów. - Każda gmina to Pcim - powiedział Jarosław Kaczyński. Przypomniał także, iż PiS w trosce o przyszłych samorządowców otwarło w ubiegłym tygodniu w Warszawie Akademię Samorządności. To przedsięwzięcie, które będziemy realizować także po wyborach samorządowych. Akademia Samorządności początkowo przyjmie formę otwartych wykładów ekspertów dla samorządowców - rekomendował prezes Kaczyński. Powiedział też, że inicjatywa od razu została zaatakowana przez premiera Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński zarzucił też premierowi Tuskowi, że dzieli Polaków na lepszych i gorszych. Niezależnie od tego, jak to jest kamuflowane, w jaki sposób jest to ukrywane, jak się próbuje zmanipulować świadomość społeczną, żeby ludzie do tej istoty rzeczy nie doszli, to sens sporu, którzy toczy się dzisiaj w Polsce, jest właśnie taki - powiedział pan Kaczyński.

Prezes PiS przypomniał o przygotowanym dla samorządów kompleksowym programie, który zakłada szybki rozwój, dzięki aktywnej polityce i dobremu planowaniu. - Ten program to nic innego jak propozycja nowego, silnego, oddolnego mechanizmu rozwojowego. To jest propozycja nowego sposobu rządzenia, w szczególności jeśli chodzi o sprawy gospodarcze - powiedział. Chcemy doprowadzić do tego, by w każdej gminie, a jeśli się da to także na poziomie powiatu, być może z czasem województwa, istniała strategia, która będzie uwzględniała lokalne warunki, możliwości, zasoby i będzie nastawiona na ich wykorzystanie - podkreślił.

Na zakończenie Prezes PiS życzył wszystkim kandydatom sukcesu wyborczego.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl