Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Krajowy Zjazd Adwokatury. Senator Zbigniew Cichoń odznaczony medalem ministra sprawiedliwości "Zasłużony dla Sprawiedliwości"

dodano: 2010.11.25Zakończony w sobotę Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał nowe władze palestry. Prezesem NRA został adw. Andrzej Zwara, Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Jacka Ziobrowskiego, zaś przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA, które odbędzie się 27 listopada br. w Warszawie.
KZA przyjął uchwały dotyczące istotnych spraw społecznych oraz planów adwokatury na najbliższą trzyletnią kadencję. Treść uchwał zamieścimy w kolejnych Wiadomościach OBA, po ich podpisaniu przez Prezydium Zjazdu.

W otwarciu Zjazdu uczestniczyli liczni goście, wśród których znaleźli się były Prezydent RP Lech Wałęsa, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, parlamentarzyści Ryszard Kalisz, Piotr Andrzejewski, Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz, Piotr Ziętara, a także prezydenci Trójmiasta: Paweł Adamowicz (Gdańsk), Wojciech Szczurek (Gdynia) i Jacek Karnowski (Sopot). Szczególnie ciepło zjazd powitał rodziny związanych z adwokaturą ofiar katastrofy w Smoleńsku rodziny zmarłych adwokatów: Joanny Agackiej-Indeckiej, Stanisława Mikke, Stanisława Zająca oraz adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy w katastrofie stracili bliskich adw. Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską, apl. adw. Małgorzatę Wypych oraz apl. adw. Jakuba Płażyńskiego.

W Zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele sądownictwa z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Stanisławem Dąbrowskim na czele, prokuratury oraz władz samorządów zawodów zaufania publicznego m.in. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prezydent Bronisław Komorowski przesłał list do uczestników Zjazdu, który został odczytany przez min. Sławomira Nowaka. Video-nagranie przekazał także prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Adw. Andrzej Michałowski, który kierował Naczelną Radą Adwokacką po śmieci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej złożył KZA sprawozdanie z działalności Naczelnej Rady Adwokackiej w ostatnich trzech latach. Zwrócił uwagę na odzyskanie ważnej roli w życiu publicznym, poprawę wizerunku adwokatury w mediach, wzmocnioną pozycję w organizacjach międzynarodowych oraz informatyzację adwokatury. Prezes Michałowski wyraził jednak zaniepokojenie, że w pracę samorządową angażuje się coraz mniej adwokatów, że tracą oni poczucie tożsamości i potrzebę wspólnych przynależności i aktywności.

Podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury liczni adwokaci zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, medalami Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości oraz samorządowymi odznakami: Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym oraz odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Resortowe odznaczenia - Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości wręczył Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości. W roku jubileuszu 30-lecia powstania Solidarności Minister wyróżnił 32 adwokatów, którzy zasłużyli się jako obrońcy opozycjonistów PRL. Medale odebrali senatorowie - adwokaci: Piotr Łukasz Andrzejewski, Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz oraz Piotr Ziętarski.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl