Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

"Po Smoleńsku. Stosunki polsko rosyjskie" - konferencja w Audytorium Maximum UJ.

dodano: 2010.12.05

3 grudnia 2010 r. senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w konferencji naukowej "Po Smoleńsku. Stosunki polsko rosyjskie", która odbyła się w Audytorium Maximum UJ.
Celem konferencji była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem spowodowała realny przełom w stosunkach polskorosyjskich. Zastanawiano się się, czy wrażenie, jakoby na przestrzeni ostatniego roku na linii Polska-Rosja doszło do rzeczywistego ocieplenia wzajemnych relacji, należy istotnie interpretować w ten sposób, a także, czy ten tragiczny, kwietniowy wypadek otworzy nową kartę dwustronnych relacji determinowanych do tej pory m.in. trudną wspólną historią.

Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie,jaki wpływ na te relacje będzie mieć zaangażowanie Polski we wspieranie struktur demokratycznych w państwach wschodnich, uważanych przez Rosję za swoją strefę wpływów i czy odmowa wydania przez Polskę Rosji Ahmeda Zakajewa będzie miała tu istotne znaczenie.

Jaka jest rola prawa międzynarodowego we wzajemnej normalizacji stosunków polsko-rosyjskich. Jakimi instrumentami prawnymi dysponuje Polska jako podmiot prawa międzynarodowego i jak należy regulować wzajemne stosunki polsko-rosyjskie.

Podczas konferencji próbowano również zdefiniować priorytety polskiej i europejskiej polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w sektorze energetycznym, ruchu bezwizowego oraz wspierania demokracji na Wschodzie. Wśród zaproszonych do dyskusji gości byli: prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz, Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ; prof. UJ dr hab. Andrzej Nowak, Instytut Historii UJ, dr Witold Waszczykowski, dyplomata, b. wiceminister w MSZ, dr Marek Czajkowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ i red. Cezary Gmyz dziennikarz i publicysta "Rzeczpospolitej".


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl