Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Opłatek Małopolskiej Solidarności. Senator Cichoń odznaczony medalem "Zasłużonego dla Solidarności"

dodano: 2011.01.05Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w styczniowym posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w dniu 5 stycznia, które to spotkanie połączone było z opłatkiem Małopolskiej Solidarności. W sali Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. Zgromadziło się ok. 200 członków i sympatyków Solidarności  którym złożył życzenia duszpasterz Małopolskiej Solidarności ks. Władysław Palmowski.
Życzenia członkom Solidarności złożyli przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek oraz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, który wręczył również ks. prałatowi Józefowi Doboszowi i ks. prałatowi Stanisławowi Dutce dyplomy Zasłużonych dla Solidarności oraz medale, przyznane przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w 2010 r.

Pamiątkowe medale oraz dyplomy wręczono: Barbarze Niemiec, Walerii Tumanik-Banasik, Fryderykowi Czerwińskiemu, Adamowi Słupkowi, Marianowi Szymańskiemu, Marcinowi Krasickiemu, Ryszardowi Lebiestowi i senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jak podkreślił pan Przewodniczący Grzeszek, medal ten nadano senatorowi w uznaniu jego zasług w obronie działaczy "Solidarności" i więźniów politycznych w stanie wojennym.

Tradycyjnie spotkanie opłatkowe Małopolskiej Solidarności uświetnił występ dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Dzieło Pomocy Dzieciom z ul. Rajskiej i ze Żmiącej.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl