Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

X Sesja Kolbiańska

dodano: 2011.01.11W sobotę 8 stycznia 2011 r. w Auli bł. Jakuba Strzemię klasztoru Ojców Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się X Sesja Kolbiańska. Została ona zorganizowana dla upamiętnienia 70. rocznicy śmierci męczeńskiej św. Maksymiliana. Temat Sesji dotyczył męczeństwa św. Maksymiliana: "Św. Maksymilian męczennik miłości".
Organizatorami spotkania byli: Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów im. św. Maksymiliana M. Kolbego, Instytut Studiów Franciszkańskich; Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Otwarcia sesji dokonał o. prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Jarosław Zachariasz. Następnie wprowadzenia w temat historii męczeństwa w Kościele katolickim dokonał ks. prof. dr hab. Jan Machniak (UPJPII), zwracając szczególną uwagę na duchowość męczenników chrześcijańskich XX wieku. O. lic. Kazimierz Malinowski OFMConv (Warszawa) przybliżył etapy dojrzewania św. Maksymiliana do męczeństwa. O. prof. Zbigniew Suchecki OFMConv (Rzym) przypomniał historię procesu kanonizacyjnego błogosławionego o. Maksymiliana M. Kolbego jako męczennika "In odium fidei".

Konferencję zakończył wykład ks. dr Piotra Gąsiora(Kraków) mówiąc o św. Joannie Beretcie Molli i jej męczeństwie z miłości. Wykładowca podkreślił, że w każdym życiu człowieka - duchownego i osoby świeckiej, żyjącej w rodzinie - męczeństwo ofiarowane z miłości do Boga i człowieka może być drogą do świętości, tak jak stało się w przypadku matki czworga dzieci, która wybrała życie swego dziecka nie narodzonego i zmarła po jego urodzeniu. Męczeństwo św. Maksymiliana jest dla nas współczesnych świadectwem najgłębszej miłości - mówił senator Zbigniew Cichoń podczas podsumowania konferencji. Wskazał na swój zawód, podkreślając, że adwokat jedynie udziela pomocy człowiekowi w potrzebie, ale nie oddaje za niego życia. Św. Maksymilian Kolbe poszedł dalej w miłości do drugiego człowieka i dlatego powinien być przykładem dla palestry, jako niezachwiany i heroiczny obrońca praw człowieka w najstraszniejszych czasach nazizmu i okupacji."Ojciec Święty Jan Paweł II ukazał nam św. o. Maksymiliana jako wzór na trudne czasy. On i dzisiaj uczy nas, jak właściwie wykorzystywać naszą wolność, uczy poszanowania praw człowieka, praw narodu, poszanowania życia, dlatego winien być wzorem także dla polskich polityków, dla sprawujących władzę." Senator Cichoń był w grupie senatorów zgłaszających projekt uchwały na temat ogłoszenia roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana Kolbego. Ta uchwała została przegłosowana w Senacie 21 października ubiegłego roku.

*


UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2010 r.
o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego


14 sierpnia 2011 roku mija 70 rocznica męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest symbolem ofiar nazizmu oraz "patronem trudnych czasów" jak powiedział Papież Jan Paweł II. Jest także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.

Święty Maksymilian Kolbe, urodzony 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, poniósł męczeńską śmierć w niemieckim obozie KL Auschwitz, gdzie po przywiezieniu pod koniec maja 1941 roku otrzymał numer obozowy 16670. W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, skazanego na śmierć głodową. Ojciec Kolbe przeżył w bunkrze śmierci dwa tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku.

Oddając hołd i szacunek tej wielkiej postaci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

WICEMARSZAŁEK SENATU
Marek ZIÓŁKOWSKI

Wysłano 27 Listopada 2010


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl