Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Urszula Ledóchowska "Polką wszech czasów" - zgłoszenia do plebiscytu

dodano: 2011.01.24

Muzeum Historii Polski oraz Magazyn Historyczny Mówią wieki ogłosiły wielki plebiscyt na Polkę wszech czasów. Organizatorzy plebiscytu zaproponowali wstępnie listę 14 Polek, które mogłyby pretendować do tego tytułu. Dzięki plebiscytowi ma powstać katalog kobiet, które można nazwać wybitnymi, zasłużonymi dla Polski.  Powstała inicjatywa dotycząca włączenia św. Urszuli Ledóchowskiej w poczet Polek wszech czasów
Wśród zgłoszonych kandydatek są trzy królowe: św. Jadwiga Andegaweńska, Bona Sforza i Marysieńka Sobieska; księżna Dobrawa; aktorki: Helena Modrzejewska, Pola Negri i Hanka Ordonówna; pisarka i poetka Maria Konopnicka; uczona, noblistka Maria Skłodowska-Curie; mecenaska sztuki i kolekcjonerka Izabela Czartoryska; bohaterki: Emilia Plater walcząca w powstaniu listopadowym, Irena Sendlerowa ratująca żydowskie dzieci w czasie II wojny światowej, Elżbieta Zawacka kurierka AK, jedyna kobieta wśród cichociemnych oraz przedwojenna lekkoatletka Halina Konopacka.

Dzięki plebiscytowi ma powstać katalog kobiet, które można nazwać wybitnymi, zasłużonymi dla Polski. Dlatego też lista kandydatek do tytułu nie jest zamknięta; uczestnicy plebiscytu mogą ją rozszerzyć. Przyjęto przy tym zasadę, że kandydatka na Polkę wszech czasów ma być wybierana wyłącznie spośród osób nieżyjących.

Można głosować na dwie kobiety z listy i/lub dodać swoją kandydatkę do tytułu Polki wszech czasów, krótko (1-2 zdania) uzasadniając powody dodania jej do listy.

Wybrane kandydatury można nadsyłać do 10 lutego br.:

  •  na kartkach pocztowych na adres: Redakcja "Mówią wieki", ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa (z dopiskiem "Polka wszech czasów")

  • lub na adres poczty elektronicznej: kalwat@bellona.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze marcowym "Mówią wieki "dedykowanym kobietom i ich roli w dziejach Polski. Wśród osób, które wezmą udział w plebiscycie, rozlosowane zostaną nagrody książkowe.

Św. Urszula Ledóchowska, która 21 listopada 2010 r. zwyciężyła w plebiscycie na najpopularniejszego świętego / najpopularniejszą świętą w Polsce, zasługuje na to, żeby się znaleźć w gronie Polek wszech czasów.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl