Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Polska depozytariuszem chrześcijaństwa w Europie

dodano: 2008.05.24

Relacja z wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia na konferencji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości
W czasie konferencji „Prawa człowieka po Traktacie Lizbońskim” zorganizowanej w siedzibie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu 17 maja br. w związku z krytycznym wystąpieniem jednego z uczestników pod adresem Polski, która poczyniła zastrzeżenia co do mocy obowiązującej Karty Praw Podstawowych w stosunku do Polski senator adw. Zbigniew Cichoń wyjaśnił rodzaje zastrzeżeń ze strony Polski. Prelegent nie rozumiał przyczyn tych zastrzeżeń i ich związku ze społecznym ruchem „Solidarności”, którego ważność podkreślał rząd Polski w toku negocjacji.

Senator wytłumaczył, iż Polska jako kraj, który wywalczył w 1989 r. suwerenność opierając się na ruchu „Solidarności” szanującym takie wartości jak prawo człowieka do życia od narodzenia do naturalnej śmierci a także poszanowanie życia rodzinnego – w tym małżeństwa mężczyzny i kobiety – zmuszona była poczynić zastrzeżenia co do stosowania Karty Praw Podstawowych w sprawach dotyczących praw związanych z moralnością i poszanowaniem życia rodzinnego. Podkreślił, iż wynika to z niebezpieczeństwa takiej interpretacji Karty Praw Podstawowych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, która mogłaby narzucać Polsce rozwiązania sprzeczne z systemem wartości akceptowanym przez społeczeństwo i opartym na prawach człowieka, stanowiących odbicie praw naturalnych. Podkreślił zarazem, iż te prawa człowieka uwzględnione już wcześniej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są przez Polskę respektowane w stopniu nie mniejszym niż w innych państwach – członkach Rady Europy. W ramach tych praw nie sposób pomieścić tak wyimaginowanych praw jak legalizacja związków homoseksualnych, adopcja przez nie dzieci, aborcja czy eutanazja.

Wypowiedź została nagrodzona brawami a w czasie dyskusji z uczestnikami konferencji z różnych krajów Europy Zachodniej dziękowali oni podkreślając, że dziękują za to wystąpienie, które odzwierciedla także ich przekonania i stwierdzili, że Polska jest postrzegana jako depozytariusz prawdziwych wartości wynikających z żywej wiary chrześcijańskiej. Podkreślili że jest to bardzo ważny wkład, jaki Polska może wnieść do Unii Europejskiej.

BSC


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl