Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Seminarium zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW

dodano: 2011.01.20

19 stycznia w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW. Seinarium poświęcone było analizie propozycji zmian w konstytucji. Na spotkanie przybyli przedstawiciele świata administracji, polityki i nauki.
Temat seminarium inaugurującego działalność naukowo-badawczą Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego związany był z wpłynięciem projektów zmian do ustawy zasadniczej oraz powołaniem komisji nadzwyczajnej Sejmu RP. O komentarze zostali poproszeni prof. Maria Kruk-Jarosz (Polska Akademia Nauk), dr hab. Jarosław Szymanek (Instytut Nauk Politycznych UW), dr Janusz Karp (Wydział Prawa i Administracji UJ) oraz dr Ryszard Piotrowski (Wydział Prawa i Administracji UW).Seminarium prowadził prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Instytut Nauk Politycznych UW).

Eksperci zastanawiali się nad zasadnością i kierunkiem zmian w obecnej ustawie zasadniczej w dwóch obszarach usprawnienie systemu rządzenia oraz w sprawach związanych z integracją europejską tzw. Europeicyzacją konstytucji. Naukowcy byli zgodni, że o ile pierwsze zagadnienie jest przede wszystkim spowodowane polityczną rywalizacją i chęcią korygowania systemu władzy w imię partykularnych interesów politycznych, to dostosowanie Konstytucji do procesów integracji europejskiej staje się dziś koniecznością.

Ideą cyklu Komentarze politologiczne jest analizowanie bieżących problemów politycznych, gospodarczych i społecznych w gronie ekspertów politologów, prawników, ekonomistów. Podczas każdego z seminariów adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej, mediów oraz organizacji pozarządowych eksperci OAP będą prezentować krótkie analizy aktualnych tematów będących (lub takich, które być powinny) w centrum zainteresowania opinii publicznej. Misją OAP UW jest stymulowanie publicznej debaty na najważniejsze kwestie oraz zaprezentowanie ich z perspektywy politologicznej.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl