Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Zjazd Polonii Ameryki Południowej

dodano: 2011.03.28Senator Zbigniew Cichoń w dniach 11 - 13 marca uczestniczył w Zjeździe Polonii Ameryki Południowej na zaproszenie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej jako jeden z zaproszonych czterech senatorów obok posła Bogusława Kowalskiego. Po przywitaniu parlamentarzystów na początku zjazdu każdy został poproszony o zabranie głosu. Senator w kilku zdaniach podziękował za zaproszenie i docenił wartość zjednoczenia organizacji polonijnych Ameryki Południowej licznie reprezentowanych na tym zjeździe i nawiązał do Kongresu Polonii Amerykańskiej, której Prezesa Edwarda Moskala osobiście znał.
Wspomniał o tym, iż na początku lat 90-tych studiując w Chicago prawa człowieka i praktykując w kancelariach adwokackich na zaproszenie Prezydenta Busha seniora pracował u Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala. Wspomniał, iż podobnie jak Prezes Moskal w Ameryce Północnej jednoczył Polonię, tak w Ameryce Południowej czyni to Prezes USOPAŁ-u Jan Kobylański i kontynuuje ten nurt działań po zmarłym Prezesie Moskalu.

W zjeździe bardzo wiele osób wygłaszało swe wystąpienia. Obecni byli działacze Kongresu Polonii Amerykańskiej a także Polacy z licznych państw Ameryki Południowej. Wśród nich wielu takich, którzy w krajach osiedlenia swych przodków osiągnęli znaczące pozycje społeczne, w tym m.in. profesorów uniwersyteckich, adwokatów. Zjazd podjął uchwały postulujące reprezentację Polonii w polskim Parlamencie, przy uwzględnieniu faktu, iż liczy ona ok. 20 mln Polaków. Duże wrażenie na gościach z Polski zrobiło wielkie zatroskanie Polaków żyjących na emigracji o sprawę Ojczyzny i pielęgnowanie języka polskiego i kultury polskiej. Wzruszające były wspólne spotkania, śpiewanie patriotycznych pieśni w Towarzystwie im. Józefa Piłsudskiego a także moment złożenia przez parlamentarzystów kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w Montevideo. W czasie Kongresu została odprawiona przez nuncjusza papieskiego Urugwaju Anselmo Guido Pecorari Msza św. w intencji Ojczyzny.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl