Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dodano: 2011.04.02



W sobotę, 2 kwietnia, w Niepołomicach senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w XVIII Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie - spotkanie samorządu lekarskiego, reprezentującego lekarzy i dentystów z województwa małopolskiego i podkarpackiego. W dyskusji na temat proponowanych przez rząd zmian w służbie zdrowia uczestniczyli (m.in.)obok senatora, przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, wicemarszałek Wojciech Kozak, wojewoda Stanisław Kracik i Małgorzata Radwan-Ballada, radna województwa.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. Szczególne zainteresowanie wzbudził proces legislacyjny dotyczący pakietu ustaw zdrowotnych oraz przebieg kontraktowania świadczeń zdrowotnych w małopolskim NFZ. 220 delegatów zjazdu przyjęło jednogłośnie uchwałę o projekcie nowych ustaw zdrowotnych. W czasie zjazdu wręczono także odznaczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest korporacją zawodową powołaną na podstawie Ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 roku. Obecnie działanie Izb Lekarskich regulują przepisy Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, która przywróciła ciągłość historyczną samorządu lekarskiego z przedwojennymi izbami powołanymi w dniu 15 marca 1922. Dzisiaj Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zrzesza blisko 15 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów z terenu województw małopolskiego i podkarpackiego.

W czasie Zjazdu lekarzy–członków Okręgowej Izby Lekarskiej senator Zbigniew Cichoń wyraził solidarność z lekarzami zaniepokojenie wdrażanymi rozwiązaniami prawnymi, które z lekarzy czynią nie podmiot, lecz wyrobników u swych pracodawców. Do tego jego zdaniem prowadzi tworzenie spółek kapitałowych w tym akcyjnych, które będą prowadzić szpitale a także wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności lekarzy z owymi spółkami w razie wyrządzenia szkody pacjentowi. Stanowi to znaczne pogorszenie sytuacji lekarzy w stosunku do obecnych rozwiązań prawnych, w których zatrudniony lekarz odpowiada do wysokości trzykrotnych poborów i to wobec pracodawcy a nie pacjenta. Senator podkreślił, iż w tak wrażliwej dziedzinie jak służba zdrowia kryteria ekonomiczne nie powinny być pierwszoplanowe, gdyż nadrzędnym dobrem jest pacjent, któremu lekarz przychodzi z pomocą w cierpieniu. Wyraził zarazem ubolewanie, że przy stanowieniu prawa nie decydują merytoryczne lecz polityczne argumenty i zwykła matematyczna większość. Wskazał, że tę sytuację mogą przełamać ludzie sumienia, kierujący się nim, a nie dyscypliną partyjną w głosowaniach. Wyraził zarazem uznanie dla senatora Klimowicza, który niejednokrotnie głosował zgodnie z sumieniem i wreszcie opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej.


powrót



Wykonanie CMS: Yellowteam.pl