Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Polska jest jedna. Rozmowy o Polsce

dodano: 2011.05.1614.05.2011 r. senator Zbigniew Cichoń uczestniczył wraz z kilkudziesięciu posłami i senatorami Klubu Parlamentarnego PIS w wizycie na Opolszczyźnie. Parlamentarzyści zostali serdecznie przyjęci najpierw przez posła ziemi opolskiej Sławomira Kłosowskiego i samorządowców lokalnych związanych z PIS i mieszkańców Opola, a następnie odbyli spotkania z mieszkańcami Nysie, Głubczycach, Kietrzu, Paczkowie i innych miejscowości.
Senator Cichoń brał udział w spotkaniach w Opolu, Nysie i Paczkowie Mieszkańcy przedstawili główne problemy tego regionu jak bezrobocie, brak właściwej komunikacji i obwodnic wokół miast, brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym pogłębienia koryt rzek Odry i Nysy i udrożnienia rowów przydrożnych, brak lekarzy specjalistów w mniejszych miejscowościach m innymi w Paczkowie, likwidacje prac, w tym cukrowni, zadłużenie szpitali, zakłamanie w mediach, a także brak symetrii w uprawnieniach mniejszości niemieckiej w Polsce, która na terenie Opolszczyzny korzysta z szeregu przywilejów i mniejszości polskiej w Niemczech, która nie jest uznawana przez Niemcy.

Parlamentarzyści tłumaczyli reguły działania zasady większości parlamentarnej w praktyce i płynącą z tego bezsilność opozycji wobec zdecydowanej większości, jaką dysponuje PO, wskazując zarazem na konieczność bycia głosem rozsądku i sumienia. Senator Zbigniew Cichoń ocenił w czasie swego wystąpienia, że polityka PO polega na porzucaniu tradycyjnych funkcji państwa i pozostawianiu szerokiej sfery grze rynkowej, a ludzi niepewnemu losowi, co prowadzi do niesprawiedliwości społecznej. Wskazał, że przeciwieństwem takiej polityki jest przyjmowana programowo przez PIS zasada solidaryzmu społecznego i równości szans wszystkich. Jako przejaw takiej polityki uczestnicy wskazywali likwidację urzędów pocztowych, ograniczenia komunikacji czy dostępności do służby zdrowia, a także likwidację przemysłu cukrowniczego w tym rejonie.

Jako przejaw instrumentalnego, wręcz korupcyjnego uprawiania polityki senator Cichoń uznał utworzenie stanowiska sekretarza stanu d/s wykluczenia społecznego dla posła Arłukowicza dla pozyskania go dla PO. Taka polityka jest nie tylko szkodliwa moralnie ale i kosztowna dla podatników.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl