Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

"Polska jest jedna" - spotkanie w Łodzi

dodano: 2011.07.04Senator Zbigniew Cichoń w ramach akcji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jedna w niedzielę, 3 lipca uczestniczył wraz parlamentarzystami PIS w spotkaniach z wyborcami w Łodzi.
Spotkanie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, Sejmu, Posłów i Senatorów PiS w kościele oo. Jezuitów. Po mszy delegacja Klubu Parlamentarnego PiS pod kościołem Podwyższenia Św. Krzyża złożyła kwiaty pod pomnikiem poświęconym Ofiarom stanu wojennego. Następnie parlamentarzyści udali się pod siedzibę władz łódzkiego PiS, gdzie złożono kwiaty pod ścianą budynku, w którym w październiku ub. r. zginął śp. Marek Rosiak.

O godzinie 11:30 rozpoczęła się konferencja prasowa wiceprezesa PiS Beaty Szydło i pozostałych parlamentarzystów PiS w siedzibie władz łódzkiego PiS.

Po konferencji parlamentarzyści udali się na spotkania z wyborcami w różne obszary województwa łódzkiego. Senator Zbigniew Cichoń wraz z senatorem Kazimierzem Jaworskim oraz posłem Piotr Babinetzem uczestniczyli w spotkaniami z wyborcami powiatu brzeskiego w sali Konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, oraz w sali Urzędu Gminy w Rogowie i w budynku OSP w Jeżowie i Kołacinie.


Tematem spotkania były sprawy najważniejsze dla Polski, rodziny i społeczeństwa.

Uczestnicy spotkań wyrażali swoje zatroskanie o losy Polski, wynikające z jej zadłużania, likwidacji zakładów pracy i związanego z tym bezrobocia, a także ogromnym wzrostem biurokracji, ubolewali, że tak mało zostało z ideałów "Solidarności", które miały zmienić Polskę. Pojawiał się ton obaw o rzetelność nadchodzących wyborów parlamentarnych, z którymi wiążą nadzieję na zmianę rządów i poprawę sytuacji.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl