Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Prapremiera filmu dokumentalnego "Edyta Stein – patronka Europy patronką Lublińca"

dodano: 2011.09.08W czwartek 8 września senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w prapremierze filmu dokumentalnego „Edyta Stein – patronka Europy patronką Lublińca” zorganizowanym w Muzeum im. Edyty Stein w Lublińcu. Film według scenariusza i reżyserii Bogusławy Stanowskiej -Cichoń (realizacja z Katarzyną Kotulą) został przygotowany na Kongres Miast i Gmin polskich, który odbędzie się w dniach od 14 do 15 września. Podczas spotkania burmistrz miasta Edward Maniura otworzył spotkanie i podziękował za ten dokument, który powstał dla upamiętnienia korzeni Edyty Stein związanych z Lublińce. Jej Matka – Augusta pochodziła z Lublińca z rodziny Courantów i Edyta często odwiedzała swych dziadków i lubiła wracać do tego miasta spędzając tu często wakacje.
Film ukazuje portret Świętej Edyty Stein, po nawróceniu i wstąpieniu do klasztoru karmelitanek bosych - Teresy Benedykty od Krzyża, karmelitanki, męczennicy Oświęcimia, jednej z patronek Europy. Mimo upływu czasu Edyta Stein wciąż fascynuje - jest przykładem współczesnej kobiety, szukającej drogi w poznaniu naukowym. W rodzinnym mieście we Wrocławiu studiowała psychologię, germanistykę i historię, a następnie przeniosła się do Getyngi, gdzie studiowała filozofię pod kierunkiem bardzo znanego filozofa, Edmunda Husserla. Sama przyznała - "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą". Od chwili nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Jest m.in. autorką słynnej Wiedzy krzyża– rozważań inspirowanych pismami św. Jana od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. W roku 1987 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a 11 października 1998 roku ogłosił ją świętą. Dokument przybliża fascynującą postać przyjaciółki Romana Ingardena, kobiety naukowca, autorki wielu prac filozoficznych a także publicystycznych poświęconych zagadnieniu statusu kobiet, karmelitanki bosej, która prawdę o miłości Boga odkryła w Karmelu i której śmierć w obozie oświęcimskim stała się dla całej Europy i świata symbolem świadomie podjętej ofiary w łączności z ofiarą Chrystusa (9 sierpnia 1942 r).


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl