Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Ostatnie posiedzenie Senatu VII kadencji

dodano: 2011.09.14

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w ostatnim 83. posiedzeniu Senatu VII kadencji odbyło się 13 i 14 września 2011 r. Izba w tych dniach rozpatrzyła 45 punktów, podjęła 43 uchwały.

Senat w tej kadencji rozpatrzył 1007 ustaw skierowanych z Sejmu. Zgłosił do nich ok. 5500 poprawek, z których blisko 86 proc. zostało przyjętych przez Sejm. Senat skierował do Sejmu 124 ustawy, a połowę tej liczby stanowiły ustawy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i większość tych ustaw została przyjęta.
Komisje senackie zorganizowały 81 konferencji i seminariów. Senat rozpoczął realizację konstytucyjnego zapisu o petycjach zmieniając i dostosowując do tego Regulamin Senatu. Do Senatu wpłynęło 50 petycji, z czego 10 znalazło wyraz w inicjatywach ustawodawczych.

Podejmowane były uchwały rocznicowe. Rok 2010 był Rokiem Demokracji Lokalnej, a także Rokiem Fryderyka Chopina, a 2011 r - Rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego i Marii Skłodowskiej-Curie.
Senat wspierał rodaków poza granicami polski. Podczas tej kadencji w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem zginęli senatorowie: Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, Janina Fetlińska i Stanisław Zając.

Na zakończenie marszałek podziękował, w imieniu własnym i Prezydium Senatu, senatorom i pracownikom za pracę i współpracę. Wyraził nadzieję, że wielu obecnych senatorów przeniesie swoje doświadczenie do Senatu następnej kadencji.

źródło www.senat.gov.pl


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl