Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Spotkanie wyborcze senatora Cichonia w Sali "Sokoła"

dodano: 2011.10.05Spotkanie w Sali „Sokoła” otworzył pan mec. Firlej, Prezes „Sokoła”, który nawiązał do historii tego budynku, gdzie mieściło się Towarzystwo Gimnastyczne. Zaproszonych gości – także członków Honorowego Komitetu Poparcia Senatora – dr Ryszarda Bociana, prof. Janusza Kaweckiego, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka, Adama Macedońskiego, Stanisława Markowskiego i Małgorzaty Wassermann przywitał senator Zbigniew Cichoń. Obecny był także mec. Łada-Brodowski – prezes krakowskiego Związku Żołnierzy AK i prezes Towarzystwa Parku im. dr Jordana Kazimierz Cholewa oraz przedstawiciele stowarzyszeń i przedstawiciele środowiska naukowego Krakowa.
Jaga Wrońska z zespołu „Loch Camelot” na wstępie wykonała kilka pieśni o tematyce nawiązującej do historii walk o niepodległość Polski. Zabrzmiały one szczególnie w tym miejscu.

O senatorze Cichoniu mówił dr Ryszard Bocian, przypominając znaczące daty historyczne – zaangażowanie w pomoc członkom „Solidarności”, obronę robotników w Nowej Hucie w czasie strajku w 1988 r. i obronę prześladowanych opozycjonistów a także jego pełen poświęcenia udział w Olimpiadach na temat Praw Człowieka.
Senator Zbigniew Cichoń w swym wystąpieniu przedstawił argumenty przemawiające za istnieniem dwuizbowego parlamentu. Wskazał, iż Senat był izbą istniejąca od początku polskiego parlamentaryzmu. Jedynie w okresie narzuconego w Polsce komunizmu po drugiej wojnie światowej w wyniku sfałszowanego referendum Senat nie istniał. Obecnie 85 %poprawek Senatu do ustaw sejmowych jest przez Sejm akceptowana. Senator wyraził ubolewanie, iż Senat w obecnej kadencji był mało samodzielny i instrumentalnie używany przez rządzącą koalicję do bezkrytycznej realizacji programu rządu.

Wojciech Grzeszek przedstawił zasługi mec. Cichonia dla Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” i przypomniał, że Senator został odznaczony medalem za zasługi dla „Solidarności”. Nad problemem przyszłości Polski, jej sytuacją polityczną i gospodarczą oraz misyjną rolą TVP dyskutowali m.in. dr Ryszard Bocian, Stanisław Markowski, prof. Janusz Kawecki. Mec. Małgorzata Wassermann mówiła o senatorze Cichoniu - o swym patronie podczas aplikacji adwokackiej wskazując na jego cechy charakteru – odwagę i niezłomność oraz talent pedagogiczny w kształceniu nowych pokoleń adwokatury. Przypomniała, jak wiele dla jej Taty Śp. Zbigniewa Wassermanna znaczyła ich przyjaźń i wzajemna pomoc w pracy parlamentarnej.

Na zakończenie mec. Firlej przypomniał, że spotkania w „Sokole” przynoszą szczęście tym, którzy chcą służyć Ojczyźnie i tego życzył senatorowi Cichoniowi.


Fotografie ze spotkania - zobacz


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl